18 lintjes bij Defensie

“U staat bekend als een van de meest markante, bekende en energieke officieren van de Natres. Dit geluid klinkt niet alleen vanuit uw eigen Nationale Reserve, maar ook vanuit de rest van de organisatie. En niet van de minsten”. Deze woorden van staatssecretaris Christophe van der Maat waren voor luitenant-kolonel Roeland den Hollander. Hij werd vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

“Generaal-majoor Kees Matthijssen roemde uw gevraagde en ongevraagde adviezen en uw voorbeeldige leiderschap”, vervolgde Van der Maat. Over dat leiderschap zei Mathijssen: ‘Hij stelt hoge, maar gerechtvaardigde eisen en laat dagelijks zelf zien waarom.’

Den Hollander, die commandant was van verschillende bataljons, bracht de Natres naar een hoger niveau. Van der Maat: “U had bovengemiddeld veel aandacht voor de ontwikkeling van uw officieren. Ook zorgde u ervoor dat uw eenheid meedeed aan oefeningen van de beroepseenheden.” Vanaf 2017 richtte Den Hollander zich nog nadrukkelijker op de doorontwikkeling van het Korps Nationale Reserve. Hij kreeg het voor elkaar dat Natres-eenheden inzetbaar zijn na een terroristische aanslag. Dat was eerder alleen voorbehouden aan beroepsmilitairen. “Deze onderscheiding komt u van harte toe”, aldus de staatssecretaris.

Veiligheid op de werkvloer
Een koninklijke onderscheiding was er ook voor marine-adjudant Philip Jongejan. Die kreeg hij onder meer voor zijn ongekende drive om de werkvloer een sociaal veiligere plek te maken. Van der Maat: “Eén van uw collega’s omschrijft dit op een prachtige manier: ‘Philip heeft een vierdimensionale radar ontwikkeld als het gaat om sociaal onveilige situaties en doorbreekt deze op een zeer verantwoorde en professionele manier.’”

Zo viel het Jongejan bijvoorbeeld op dat het merendeel van de leerlingen dat stage liep aan boord van een bepaald schip, al snel overplaatsing aanvroeg. Jongejan vond dit opmerkelijk. Na verschillende gesprekken bleek dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de leerlingen. Er kon adequate actie worden ondernomen. Bij een opleidingseenheid waarvan hij chef was, ontstond een cultuur waarbij het veilig is om onacceptabel gedrag bespreekbaar te maken. “Juist in een omgeving waarin we te maken hebben met jonge leerlingen die nog opkijken naar militaire meerderen is dit zeer belangrijk”, aldus de staatssecretaris.

Rots in de branding
Hij memoreerde nog een kant van Jongejan. Hoe hij in 2014 werkte aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman toen het schip werd ingezet vanwege het ebolavirus in Sierra Leone, Guinee en Liberia. Opdracht was het afleveren van hulpgoederen in deze zwaar getroffen landen. Daarbij werd een groot beroep gedaan op de pioniersgeest, flexibiliteit en stressbestendigheid van de bemanning. Van der Maat: “U beschikt hier van nature over. Daarmee was u een rots in de branding voor de bemanning en met name voor uw jongere collega’s. U wist hen zo te steunen en te begeleiden dat zij opgewassen waren tegen de soms bizarre situaties. Uw inzet was en is van grote waarde, aldus Van der Maat.

Plechtigheid
De staatssecretaris speldde bij totaal 10 (oud-)Defensiemedewerkers een koninklijk lintje op. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid op de Frederikkazerne in Den Haag. De andere 8 kregen de onderscheiding van de burgemeester in hun woonplaats.

De gedecoreerden
De gedecoreerden:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
ing. P.J. Antonissen (bij bevordering), W.F. Helfferich, S.H. Hessing-Klaassen, W.L. Plink en R.B. Sonder.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-kolonel R.J. den Hollander, luitenant ter zee 2 oudste categorie W.J. Hersbach en adjudant P. Jongejan.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
J.H. Webbink

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
Sergeant-majoor E.C.J.M. Nettekoven

Onderstaande (oud-)Defensiemedewerkers kregen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van hun woonplaats.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
Prof. dr. ir. G.E. Frerks

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
Kapitein-ter-zee-arts b.d. Maarten Hoeijenbos

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
Luitenant-kolonel J.C.W. Maijen, adjudant E.G.R. van de Elshout en ritmeester drs. A. Splinter.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
D. Oosterhof, H.R. Luttikhuis en O.J.W. Stapper.

Gerelateerde berichten