Vooruitgang geboekt met herstelwerk Hawija

Minister Kajsa Ollongren heeft de Kamer een update gegeven over de herstelprojecten in de Iraakse stad Hawija. De gemeenschap werd in 2015 zwaar getroffen door secundaire explosies na wapeninzet van een Nederlandse F-16 tegen een bommenfabriek van terreurorganisatie ISIS. Om de gemeenschap te helpen bij de wederopbouw, is Nederland op vrijwillige basis wederopbouwprojecten gestart.

Inmiddels is het herstel van het elektriciteitsdistributienetwerk in het getroffen industriegebied afgelopen februari afgerond. Er zijn 325 elektriciteitspalen, 20 transformatoren en duizenden meters bekabeling geplaatst. Dit is gebeurd in samenwerking met het Iraakse ministerie van Elektriciteit. Inmiddels is het netwerk getest en overgedragen aan de gebruiker. Ook de omliggende woonwijk profiteert hiervan.

De verbetering van het elektriciteitsnetwerk is namens Nederland uitgevoerd door het United Nations Development Programme (UNDP) Het 2e project betreft herstel van infrastructuur en wordt gedaan door de International Organization for Migration (IOM).

Herstel infrastructuur
Met dit laatste is mei vorig jaar gestart. Het reparatiewerk duurt nog tot en met 31 oktober 2022. Het herstel van de infrastructuur moet economisch herstel bevorderen, werkgelegenheid scheppen en verbetering van basisvoorzieningen mogelijk maken. De lokale gemeenschap en autoriteiten worden nauw betrokken. Het IOM-project bestaat uit 3 componenten: herstel van de industriële infrastructuur, herstel van de landbouwinfrastructuur en puinruimen in de industriële zone.

Op dit moment wordt de industriële zone nog onderzocht op mijnen en andere verontreiniging. De verwachting is dat het noordelijk deel van de industriezone op korte termijn veilig wordt verklaard. Daarna starten puinruim- en herstelactiviteiten. Dit gebeurt deels met een cash-for-work-programma, waaraan ongeveer 180 mensen meewerken. Zij doen lichtere herstelwerkzaamheden terwijl een aannemer het zware en grootschalige werk oppakt. De verwachting is dat dit programma medio volgende maand van start gaat.

Projectverloop
De verwachting is vooralsnog dat de projecten binnen de afgesproken tijd worden afgerond. Wel hebben beide organisaties de afgelopen periode op verschillende fronten vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door administratieve barrières, uitstel van beslissingen door autoriteiten, veiligheidsredenen en wijzigingen in de landelijke importregelgeving. Dit is in de lokale context niet ongebruikelijk en beide projectorganisaties hebben ruimschoots ervaring om hier mee om te gaan.

Gerelateerde berichten