Defensie vervangt sterk verouderde systemen voor Elektronische Oorlogsvoering

Defensie gaat systemen voor Elektronische Oorlogsvoering (EOV) vernieuwen. Het gaat om de mobiele capaciteiten voor Electronic Attack (EA). De huidige systemen zijn sterk verouderd en hebben het einde van de technische en operationele levensduur bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag in een brief aan de Kamer.

De nieuwe capaciteiten zijn hard nodig om de veiligheid van Nederland en Europa actiever te kunnen beschermen. Er is behoefte aan middelen om een tegenstander te storen, neutraliseren, misleiden en/of te manipuleren door gebruik te maken van het elektromagnetisch spectrum (EMS).

De nieuwe EA is in staat tijdelijke en plaatselijke dominantie in het EMS te bewerkstelligen. Defensie kan op die manier de eigen operationele informatie- en commandovoeringsystemen beschermen. Daarnaast zijn de te verwerven EA-systemen ook instaat om hedendaagse taken in het kader van Cyber Electromagnetic Activities (CEMA) uit te voeren.

2027
Het duurt wel nog even voor de nieuwe capaciteiten beschikbaar zijn binnen Defensie. De verwachting is dat het eerste nieuwe systeem vanaf 2027 arriveert. Met het project is 100 tot 250 miljoen euro gemoeid. DMO/JIVC krijgt de opdracht voor de realisatie van het project.

Defensie werkt op het gebied van EA onder meer met de FUCHS EOV pantserwielvoertuigen. De landmacht maakt al sinds 1989 gebruik van deze voertuigen. Het systeem dat op dit moment in de Fuchs zit, is inmiddels sterk verouderd. Het nieuwe systeem komt hiervoor in de plaats.

Duitsland
Nederland wil in het project samenwerken met Duitsland. Eind 2020 tekenden beide landen al een intentieverklaring om nauwer op te trekken op het gebied van Elektronische Oorlogsvoering. Beide landen hebben behoefte aan vernieuwing van de EA-systemen.

Defensievisie
Technologisch hoogwaardig materieel is van groot belang om aan de belangrijkste hoofdtaak te kunnen voldoen, de eigen en bondgenootschappelijke verdediging. Tegelijkertijd versterkt Defensie met de nieuwe middelen haar specialismen in CEMA. Daarnaast draagt de komst bij aan de verdere ontwikkeling van de krijgsmacht naar een informatiegestuurde organisatie, zoals staat beschreven in de Defensievisie 2035.

Gerelateerde berichten