Russische dreiging centraal bij bezoek aan Baltische partners en Finland

Minister Kajsa Ollongren heeft vandaag en gisteren Letland, Estland en Finland bezocht. Ook ging ze aan boord van Zr.Ms. De Zeven Provinciën in de Baltische Zee. De situatie rond Oekraïne stond centraal in gesprekken met haar drie collega’s. De aan Rusland grenzende landen ervaren de dreiging sterker dan andere NAVO bondgenoten. In Finland is na de Russische invasie in Oekraïne het draagvlak onder de bevolking om lid te worden van de NAVO sterk toegenomen. Daarover sprak Ollongren met haar Finse ambtgenoot.

n de Baltische en Noordelijke landen heerst grote solidariteit met Oekraïne en zijn de zorgen over het verloop van de oorlog groot. De ministers wisselden informatie uit over de militaire steun die zij aan het land leveren. Ook het belang van geloofwaardige afschrikking en versterking van de NAVO-aanwezigheid in de regio kwam aan de orde. Dit is een onderwerp dat volgens de ministers besproken moet worden tijdens de NAVO top in juni.

Nederlandse leiding
Onder geloofwaardige afschrikking valt onder andere de inzet van het NAVO vlootverband SNMG1. Zr.Ms. De Zeven Provinciën vaart op dit moment in de Baltische Zee en maakt deel uit van deze permanente maritieme reactiemacht. Vanaf het fregat wordt ook, door een andere staf en onder leiding van de Nederlandse commandeur Van de Sande, het commando over SNMG1 gevoerd. Minister Ollongren vloog er per helikopter naartoe om de bemanning te ontmoeten, te zien hoe het werken en leven aan boord is en te horen hoe de inzet tot op heden wordt ervaren.

‘Whole society approach’
In Finland liet de minister zich bijpraten over het whole society security-concept. Het Finse veiligheidsbeleid is gebaseerd op grote betrokkenheid van de hele samenleving. Naast alle overheidssectoren, hebben ook bedrijven, non-gouvernementele organisaties en burgers een rol in crisissituaties.
De Finnen zijn door hun geschiedenis en geografische ligging volledig doordrongen van het belang van weerbaarheid en gereedheid. Een opmerkelijke en stabiele 70% van de bevolking is bijvoorbeeld bereid om het land gewapend te verdedigen. Het land heeft ook een grote en actief getrainde reservistenpool van 30% van de volwassen bevolking.

Hybride dreiging bestrijden
In Helsinki bezocht Ollongren ook nog het Hybrid Centre of Excellence. Dit kenniscentrum adviseert over en bouwt aan capaciteiten om hybride dreigingen, zoals cyberaanvallen en desinformatie, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor delen 31 deelnemende EU- en NAVO-bondgenoten ervaringen, doen ze elkaar aanbevelingen en worden ideeën getest.

Gerelateerde berichten