Tijdelijke wet verbetert cyberonderzoek inlichtingendiensten

De ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kajsa Ollongren (Defensie) hebben vandaag een voorstel voor een tijdelijke wet ter consultatie openbaar gemaakt. Deze tijdelijke wet stelt de AIVD en MIVD in staat hun bestaande bevoegdheden effectiever en sneller in te zetten tegen cyberdreigingen, binnen een dekkend toezichtstelsel.

Bepaalde landen zoals Rusland en China voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen. Dit gebeurt om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Deze landen worden steeds actiever met hun aanvallen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het stelen van gevoelige informatie of het saboteren van vitale infrastructuur. Dit soort landen maakt voor hun cyberaanvallen gebruik van digitale infrastructuur, verspreid over de hele wereld. Zij wisselen hierbij voortdurend van positie. Deze cyberdreiging vereist een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid. Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging, afkomstig van deze landen.

Effectiever en sneller
Met de tijdelijke wet kunnen de diensten effectiever en sneller invulling geven aan bevoegdheden. Denk aan onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (bulkinterceptie) en het verkennen en binnendringen van geautomatiseerde netwerken (hacken).
Dit vraagt om adequaat toezicht dat past bij het dynamisch karakter van de cyberaanpak. Het voorstel voorziet hierin. Het regelt voor enkele bevoegdheden een verschuiving in het stelsel van toezicht. Dat gaat van bindende toetsing vooraf naar bindend toezicht tijdens en na de inzet van een bevoegdheid.

Gerelateerde berichten