Weekoverzicht Defensieoperaties

Een groep van 13 landmachtmilitairen bereidt op een luchtmachtbasis in Bulgarije de komst voor van 3 Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen. De genisten bouwen zogenoemde clamshells. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 23 tot en met 29 maart 2022.

Clamshells zijn tenten om de toestellen straks in te stallen. 2 bewapende F-35’s (en een reservetoestel) bewaken en beveiligen vanaf medio april namelijk het luchtruim boven Bulgarije. In de omgeving van Polen voeren Nederlandse jachtvliegtuigen al zogenoemde air policing-taken uit.

Amerikaans materieel in haven Vlissingen
In de haven van Vlissingen zijn deze week de eerste Amerikaanse wielvoertuigen, containers en uitrusting aangekomen, net als onderhoudsmaterieel. Dit alles gaat voor oefening Defender 22 naar Oost-Europa. Tot medio april gaat alles vanuit Zeeland via de weg en per spoor naar de plaats van bestemming. Nederland levert hiervoor zogenoemde host nation support.

Het overslagterrein in de haven van Vlissingen is sinds kort een Tijdelijke Militair Object. Landmachtmilitairen bewaken het terrein, terwijl eenheden van de marine voor veiligheid op en in het water zorgen. De luchtmacht ondersteunt de bewaking en beveiliging en de marechaussee voert de militaire politietaken uit.

Militairen in Litouwen oefenen ‘breachen’
Nederlandse militairen in Litouwen beoefenden het zogenoemde optreden in verstedelijkt gebied. Daarbij trainden ze onder meer het ‘breachen’, oftewel het toegang verschaffen tot een pand met behulp van explosieven. Andere Nederlandse eenheden van de multinationale battle group namen deel aan een alarmeringsoefening. Daarvoor moesten militairen zich vanuit Rukla verplaatsen naar oefengebied Pabrade, om er vervolgens verkenningen uit te voeren.

Nederland draagt sinds 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk die deelname is. Met de aanwezigheid toont de NAVO solidariteit met de Litouwse bevolking en laat Rusland zien hier paraat te staan. In Litouwen ligt de focus op militaire oefeningen in internationaal verband.

Militaire bijdrage aan bondgenootschappelijke verdediging NAVO-gebied
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken.

Lopende operaties buitenland:
– In Mali draagt Nederland bij aan de Europese trainingsmissie EUTM en aan VN-missie Minusma. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. 6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Het vlootverband neemt deel aan de grote oefening Cold Response bij Noorwegen.
– Zr.Ms. Friesland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen. Ook Zr.Ms. Schiedam neemt deel aan Cold Response.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 70 explosieven. Daarnaast werd de eenheid ingezet voor onderzoek na plofkraken in Leeuwarden in Duivendrecht.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp. Defensie is ook betrokken bij de dagelijkse aansturing van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding.

Gerelateerde berichten