Weekoverzicht Defensieoperaties

Minister-president Mark Rutte heeft de Nederlandse militairen in Litouwen bedankt voor hun “belangrijke bijdrage in deze bijzondere tijden.” Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 16 tot en met 22 maart 2022.

Uiteraard werd er in de Baltische staat ook weer volop getraind. De Nederlanders beoefenden onder meer het zogenoemde zuiveren van huizen en bospercelen. Dat gebeurde op de kazerne in Rukla en het oefenterrein in Kazla Ruda.

Nederlandse militairen organiseerden in hun vrije tijd een hardloopwedstrijd met hindernissen. Dit om geld in te zamelen voor kinderen in Oekraïne. De actie leverde €5.000 op. “We gaan ervoor zorgen dat dit geld via Unicef op de juiste plek terechtkomt”, aldus de plaatsvervangend commandant van de battlegroup. Hij zei trots te zijn op de Nederlanders omdat ze oog hebben voor de kinderen in het oorlogsgebied.

Nederland draagt sinds 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Dit om solidariteit te tonen aan de Litouwse bevolking en Rusland te tonen dat de NAVO ook hier paraat staat. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Air policing-taak
Een groep van 13 landmachtmilitairen bereidt op een luchtmachtbasis in Bulgarije de komst voor van 3 Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen. De genisten bouwen zogenoemde clamshell’s. Dit zijn tenten om de toestellen straks in te stallen. 2 bewapende F-35’s (en reservetoestel) bewaken en beveiligen vanaf medio april namelijk het luchtruim boven Bulgarije.

In de omgeving van Polen voeren Nederlandse jachtvliegtuigen deze zogenoemde air policing-taak nog tot eind maart uit.

Coördinatiecentrum vluchtelingenspreiding
Defensie was betrokken bij het opzetten van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (LCVS). Militairen helpen tot 1 april ook bij de dagelijkse aansturing van het centrum.

Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp.

Stand-by voor NAVO-bondgenootschappelijke verdediging

Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Klik hier voor een overzicht naar deze stand-by capaciteiten.

Drugsvangst Caribisch gebied
Zr.Ms. Friesland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken. De Friesland kan weer een paar drugsvangsten op zijn conto schrijven.

Lopende operaties buitenland:
-In Mali draagt Nederland bij aan de Europese trainingsmissie EUTM en aan VN-missie Minusma. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. 6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Het vlootverband neemt deel aan de grote oefening Cold Response bij Noorwegen.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen. Ook Zr.Ms. Schiedam neemt deel aan Cold Response.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Mariniers van het Fleet Marine Squadron vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 61 explosieven.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
– Het overslagterrein in de haven van Vlissingen is een Tijdelijke Militair Object. Dat heeft alles te maken met een omvangrijke verplaatsing van een Amerikaanse landmachtbrigade naar Oost-Europa voor een oefening.

Gerelateerde berichten