Weekoverzicht Defensieoperaties

De Nederlandse militairen in Litouwen kregen bezoek van commandant 13 Lichte Brigade brigadegeneraal Gertjan Kooij. Zijn eenheid levert in het Baltische land een deel van de troepen van de versterkte militaire aanwezigheid. Uiteraard stond het bezoek in het teken van de Russische inval in Oekraïne. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 9 tot en met 15 maart 2022.

Kooij onderstreepte de eensgezindheid binnen de NAVO. “Welhaast niemand had verwacht dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen. Maar Poetin had ook onze vastberadenheid en verbondenheid niet verwacht. Niemand twijfelt nog aan de waarde van de enhanced Forward Presence. Het bewijst hoe belangrijk jullie werk is.”

Ook een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra onderstreepte het belang van de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen.

Nederland draagt sinds 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Dit om solidariteit te tonen aan de Litouwse bevolking en Rusland te tonen dat de NAVO ook hier paraat staat. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

SNMG1
Zr.Ms. De Zeven Provinciën loste Zr.Ms. Van Amstel af binnen de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Het luchtverdedigings- en commandofregat fungeert de komende maanden als stafschip van het vlootverband. Nederland levert de commandant en een groot deel van deze staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Het vlootverband neemt deel aan de grote oefening Cold Response bij Noorwegen.

Zr.Ms. Van Amstel keerde vanmorgen terug in Den Helder.

Veldbedden voor opvang vluchtelingen
Defensie levert 5.000 (veld)bedden aan noodopvanglocaties in Nederland. De krijgsmacht zorgt er ook voor dat ze op de door het Rode Kruis aangewezen plekken terechtkomen.

Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp.

Vlissingen Tijdelijk Militair Object
Het overslagterrein in de haven van Vlissingen is sinds dit weekend een Tijdelijke Militair Object. Dat heeft alles te maken met een omvangrijke verplaatsing van een Amerikaanse landmachtbrigade naar Oost-Europa voor een oefening.

Stand-by voor NAVO-bondgenootschappelijke verdediging
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Klik hier voor een overzicht naar deze stand-by capaciteiten.

Lopende operaties buitenland:
– Jachtvliegtuigen bewaken en beveiligen bewapend het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Deze inzet is verlengd tot eind maart.
– In Mali draagt Nederland bij aan de aan de Europese trainingsmissie EUTM en aan VN-missie Minusma. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. 6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
– Zr.Ms. Friesland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij. Het Forward Support Element Mirage levert logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments die Nederlandse schepen beschermen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 50 explosieven.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
– Militaire zoekspecialisten ondersteunden de politie. Bij Maassluis kamden zij 2 percelen met bedrijfspanden uit op zoek naar mogelijk illegale spullen in verborgen ruimten. In Arnhem doorzochten de zogenoemde searchteams een perceel met meerdere gebouwen.
– Mijnenjager Zr.Ms. Willemstad vernietigde 3 explosieven in de Noordzee. De projectielen leveren nu geen gevaar meer op voor scheepvaart en visserij.

Gerelateerde berichten