Weekoverzicht Defensieoperaties

Militairen van de Luchtmobiele Brigade trainen op verzoek van de NAVO in Roemenië. Op het aan Oekraïne grenzend gebied kregen ze bezoek van minister Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 2 tot en met 8 maart 2022.

Nederland stuurde wederom een nieuwe lading goederen naar Oekraïne. Het gaat zowel om militaire als niet-militaire goederen.

Op Legerplaats Harskamp kwamen de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aan. Zij zijn hun land ontvlucht na de invasie door Rusland en krijgen tijdelijk onderdak. Inmiddels is de opvanglocatie met 950 Oekraïners helemaal vol.

Litouwen
De Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) voert nu het commando over de enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO in Oost-Europa.

De Nederlandse militairen in Litouwen trainden weer volop. Zo beoefenden Joint Terminal Attack Controllers het vanuit de lucht leveren van vuursteun aan grondtroepen. Daarbij werd samengewerkt met collega’s uit andere NAVO-landen.

In een andere oefening moesten gewondenhelpers medische handelingen verrichten, onder meer door het daadwerkelijk plaatsen van een infuus bij collega’s. Dat gebeurde onder toeziend oog van collega’s van de geneeskundige troepen.

De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat de deelname van de Nederlandse troepen aan de enhanced Forward Presence belangrijk is. Dit om solidariteit te tonen aan de Litouwse bevolking en Rusland te tonen dat de NAVO ook hier paraat staat. Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Marineschepen naar Noorwegen
Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën is vertrokken naar Noorwegen. Het marineschip sluit zich de komende 4 maanden aan bij de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de snel inzetbare vlootverbanden uit de flitsmacht van de NAVO. Ook amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam met een 275-koppige bemanning zette koers richting Noorwegen.

Stand-by voor NAVO-bondgenootschappelijke verdediging
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Klik hier voor een overzicht naar deze stand-by capaciteiten.

Lopende operaties buitenland:
– F-35’s en F-16’s bewaken en beveiligen bewapend het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.
– In Mali draagt Nederland bij aan de aan de Europese trainingsmissie EUTM en aan VN-missie Minusma. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. 6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). De staf is aan boord van FGS Berlin. Dit schip maakt net als het Nederlandse fregat Zr.Ms. Van Amstel deel uit van de SNMG1. Dit is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij. Het Forward Support Element Mirage levert logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments die Nederlandse schepen beschermen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).
– Sinds 1 maart staat Emasoh (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz) onder het commando van Nederland en België. België levert de commandant, Nederland de chef-staf. In totaal zijn 4 Nederlandse militairen betrokken.

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 46 explosieven.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.

Gerelateerde berichten