Frankrijk en Nederland houden voor het eerst regeringsconsultaties

Frankrijk en Nederland hebben vandaag voor het eerst regeringsconsultaties gehouden. In Parijs spraken de minister-president en vijf ministers, onder wie Kajsa Ollongren, met hun Franse collega’s over verschillende onderwerpen. Belangrijke onderwerpen waren onder meer Oekraïne, de situatie in de Sahel, maar ook het Strategisch Kompas en het belang van goede EU-NAVO samenwerking. Tevens hebben de delegaties intenties om nauwer samen te werken ook vastgelegd in concrete doelstellingen. Ook op gebied van Defensie gaan beide landen meer samen optrekken dan nu al het geval is.

Zo is onder meer vastgelegd dat beide landen meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid en defensie. Om dit te bereiken dienen voldoende middelen te worden vrijgemaakt. Voor Nederland geldt dat Defensie deze kabinetsperiode veel meer kan besteden om hieraan te voldoen.

Daarnaast zetten beide landen zich in voor een ambitieus en concreet EU Strategisch Kompas. In het kompas staan concrete ambities en doelen voor een sterker EU-defensiebeleid. De aanname van het kompas staat op 21 maart op de agenda tijdens de EU-bijeenkomst voor ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie in Brussel. Er werd ook gesproken over een eventuele gezamenlijke NAVO battle group in Roemenië. Daarover vindt eerst nog besluitvorming plaats binnen de NAVO. Nederland heeft aangegeven een militaire bijdrage aan deze battle group serieus te overwegen.

Operationeel
Ook op operationeel niveau wordt de samenwerking versterkt. Zo hebben beide landmachten een intentieverklaring tot verdere samenwerking getekend in december en werken ook de marines aan een dergelijke intentieverklaring, samen met België. Zo spraken de Franse en Nederlandse landmacht af meer kennis te gaan delen op onder meer het gebied van robotica en militaire operaties in verstedelijkt gebied of lange-afstandsverkenningen.

Verder worden de banden op het gebied van gedeeld geopolitiek-strategisch belang aangehaald. Denk dan bijvoorbeeld aan Oekraïne, de Sahelregio, de Golfregio en het Indo-pacific gebied. Tenslotte willen Frankrijk en Nederland ook in het Caribisch gebied hun samenwerking versterken.

Samenwerking in EU
Minister Kajsa Ollongren: “Het is noodzakelijk dat beide landen meer bilateraal gaan samenwerken op het gebied van Defensie en ook meer optrekken in Europees verband. De Russische invasie in Oekraïne onderstreept de noodzaak om de Europese defensiesamenwerking met meer urgentie ter hand te nemen. Frankijk en Nederland zijn daar groot voorstander van. Een versterkt Europa draagt ook bij aan een sterkere NAVO.”

Vorige maand was de Franse Commandant der Strijdkrachten generaal Thierry Burkhard al op bezoek bij zijn Nederlandse collega generaal Onno Eichelsheim. Ook toen werd de wens afgesproken tot verdere samenwerking. Zo gaan beide landen vaker samen oefenen.

Nederland en Frankrijk werken al jaren samen bij verschillende militaire operaties. Met name in Mali bij de VN-vredesmissie Minusma en de onlangs beëindigde Taakgroep Takuba. Bij Minusma is de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen force commander. Defensie zet daar verder een C-130 transportvliegtuig in met in totaal 90 militairen.

Gerelateerde berichten