Nederland en België voeren bevel over maritieme missie in Golf-regio

Vrije en veilige doorgang van scheepvaart door de Straat van Hormuz is van groot belang voor Nederland. De Straat van Hormuz is erg belangrijk voor onze economie. Het is voor schepen namelijk de enige route om olie uit de Golfregio wereldwijd te transporteren. Om de vrije doorvaart op zee te bevorderen, is 2 jaar geleden de European-led Mission in the Strait of Hormuz (EMASoH) in het leven geroepen. Het commando van de militaire component van EMASoH is van maart tot en met juni in handen van België en Nederland, waarbij België de commandant levert en Nederland zijn plaatsvervanger.

Gezamenlijk voeren zij het bevel vanuit het hoofdkwartier van de missie in Abu Dhabi. Daarmee heeft de Koninklijke Marine in totaal 4 stafofficieren ingezet voor EMASoH. Nederland levert al een bijdrage sinds de missie, vrijdag precies 2 jaar geleden, in het leven werd geroepen. Naast stafofficieren zette de marine in 2020 ook een schip in. Zr.Ms. De Ruyter bracht met een 200-koppige bemanning het scheepvaartverkeer in het gebied in kaart om incidenten te voorkomen.

Nederland is bij EMASoH betrokken met 8 andere Europese landen. Zij spannen zich in voor de veilige doorvaart in de Straat van Hormuz en de Perzische Golf. Naast Nederland en België gaat het om Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en sinds vorig jaar ook Noorwegen.

Gespannen situatie
De missie is gericht op het bevorderen van de maritieme veiligheid en de de-escalatie van spanningen in de regio. Het aantal incidenten daar nam in 2019 flink toe. Onder meer werden olietankers in beslag genomen. Hoewel er recentelijk geen incidenten hebben plaatsgevonden, blijft de situatie gespannen.

Sinds EMASoH 2 jaar geleden operationeel werd, hebben 13 fregatten en verschillende maritieme patrouillevliegtuigen deel uitgemaakt van de missie. In totaal zijn er meer dan 100 vluchten uitgevoerd, 600 dagen op zee doorgebracht en is de Straat van Hormuz meer dan 100 keer overgestoken. Deze capaciteiten werden geleverd door de marines van België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië en Nederland.

Gerelateerde berichten