Weekoverzicht Defensieoperaties

De Litouwers vierden Onafhankelijkheidsdag. Tijdens deze nationale feestdag op 16 februari herdachten de inwoners van het Baltische land de onafhankelijkheid van Duitsland sinds 1918. Deelnemende landen van enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO werden uitgenodigd deze dag mee te vieren. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 16 tot en met 22 februari 2022.

Diverse partners binnen de eFP stelden voertuigen beschikbaar om van dichtbij te bekijken in het centrum van de hoofdstad Vilnius. De Nederlanders namen onder meer deel met een Mercedes Benz-jeep. Het publiek had niet alleen belangstelling voor het materieel. Litouwers maakten van de gelegenheid ook gebruik de militairen veelvuldig te bedanken voor hun aanwezigheid waarmee ze de Russen tonen dat de NAVO er is. NAVO-bondgenoot Litouwen werd na de onafhankelijkheid in 1918, door de Sovjet-Unie in 1940 bezet. Dat duurde tot 1990.

Binnen de enhanced Forward Presence werd niet alleen stilgestaan bij de Onafhankelijkheidsdag.

Nederlandse militairen hebben ook 7 nieuwe CBRN-ploegcommandanten opgeleid. Onder hun leiding voeren militairen bij incidenten met bijvoorbeeld giftige industriële stoffen metingen uit. Daarmee valt vast te stellen of mensen gevaar lopen en waardoor. De ploegcommandanten kunnen onder leiding van een CBRN-commandogroep ook opdrachten uitvoeren in chemische, nucleaire en radiologische scenario’s. Zo zijn militairen in staat de defensieve taken uit te voeren.

Nederland draagt sinds februari 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het mandaat loopt tot minimaal eind 2024 en Nederland zet vanaf medio 2022 tot maximaal 350 militairen in. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband om samen sterk te staan tegen alle mogelijke dreigingen.

Mali
De inzet van de Taakgroep Takuba in Mali stopt. Frankrijk, dat het commando voert, heeft besloten de militairen uit Mali terug te trekken. Dat is een direct gevolg van de tegenwerking die de taakgroep ondervindt van de Malinese transitieautoriteiten. Ook Nederland stopt dus militaire deelname aan Takuba.

Taakgroep Takuba stopt weliswaar, maar Nederland blijft wel actief in het Afrikaanse land. De bijdragen aan Minusma en de Europese trainingsmissie EUTM lopen gewoon door.
Zo is er nog steeds een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt de VN-missie Minusma. Het toestel transporteert vooral vracht en personen.

Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.

6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.

Drugsvangst in Caribisch gebied
Zr.Ms. Friesland heeft 224 kilo drugs onderschept in het in het Caribisch gebied. Voor dit marineschip was het in de West de eerste vangst sinds het is ingezet als het stationsschip voor onder meer counterdrugsoperaties en kustwachttaken

Stand-by voor NAVO-bondgenootschappelijke verdediging
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht ook schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Klik hier voor een overzicht naar deze stand-by capaciteiten.

Lopende operaties buitenland:
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). De staf is aan boord van FGS Berlin. Dit schip maakt net als het Nederlandse fregat Zr.Ms. Van Amstel deel uit van de SNMG1. Dit is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij. Afgelopen week gebeurde dat niet.
– Het Forward Support Element Mirage levert logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments die Nederlandse schepen beschermen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 31 explosieven.
– Militairen staan stand-by voor het vaccineren en testen tegen COVID-19.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp.
– De Curaçaose militie ondersteunt vanwege de coronamaatregelen de civiele autoriteiten bij het handhaven van de avondklok.

Gerelateerde berichten