Artefacten van scheepswrakken Javazee naar Nederland overgebracht

4 voorwerpen, zogenoemde artefacten, afkomstig van wraklocaties van Nederlandse schepen in de Javazee, zijn naar Nederland gebracht. Het gaat om een granaathuls en een afsluiter van Hr.Ms. Kortenaer en een granaathuls en een wijnfles van Hr.Ms. Java.

De 2 lichte kruisers Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Java en de torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer werden op 27 februari 1942 in de Javazee tot zinken gebracht. In 2016 ging een door het Karel Doorman Fonds geïnitieerde expeditie naar de bewuste plek. Daar werd geconstateerd dat de wrakken grotendeels waren verdwenen. Tijdens de expeditie zijn de artefacten, die dus nu in Nederland zijn, geborgen.

Nederland en Indonesië kwamen onlangs overeen dat de objecten tentoongesteld worden in het Marinemuseum in Den Helder. Voordat ze daar heen gaan, zijn de artefacten eenmalig te zien in Den Haag tijdens de herdenking van de Slag in de Javazee. Die is 26 februari in aanwezigheid van nabestaanden. Zij zijn vandaag over deze ontwikkeling geïnformeerd.

915 bemanningsleden omgekomen
Tijdens de Slag in de Javazee lieten 915 bemanningsleden van de 3 Nederlandse schepen het leven. Ook andere schepen van de ABDA-vloot (Amerikaans, Britse, Nederlandse en Australische geallieerde vloot) gingen ten onder. Daarvan bleken verschillende schepen uiteindelijk ook niet meer op de plek te liggen waar ze tot zinken zijn gebracht.

Een gezamenlijk Nederlands-Indonesisch onderzoek wees uit dat de Nederlandse wrakken illegaal zijn geborgen, voor de waarde van het ijzer en staal. De wraklocaties zijn nu door de Indonesische regering beschermd, zodat zij bewaard blijven als herinneringsplek.

Gerelateerde berichten