Indië-veteranen ontvangen brief van minister van Defensie

Zo’n 4.000 Indië-veteranen vinden vandaag een brief van minister van Defensie Kajsa Ollongren op de deurmat. Hiermee attendeert de minister de veteranen op de bekendmaking van de resultaten van het Indie-onderzoek dat morgen plaatsheeft.

Aanleiding voor het onderzoek vormde het proefschrift ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’, door Remy Limpach uit 2016. Limpach heeft destijds geconcludeerd dat zich extreem geweld door militairen van diverse zijden heeft voorgedaan tijdens de Indonesische dekolonisatie. Voor het kabinet vormde dit onderzoek destijds de reden om een breed opgezet onderzoek te financieren naar de context van dit geweld.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Een inhoudelijke reactie van het kabinet volgt na de publicatie van de uitkomsten.

Praten
In de brief geeft de minister aan te beseffen dat elke berichtgeving over het optreden van de Nederlandse strijdkrachten in het voormalig Nederlands-Indië impact kan hebben op het welzijn van de veteraan en ook emoties los kunnen maken: “het helpt om hierover met dienstmakkers en vrienden te spreken. Ik hoop dat u ook zo’n iemand in uw leven hebt met wie u hierover kunt praten. Weet dat er veel veteranen zijn, jong en oud, die u graag een luisterend oor willen bieden.”
Ook wijst zij de veteranen op een aantal voorlichtingsbijeenkomsten die het Veteraneninstituut speciaal voor hen gaat organiseren.

Veteranen met vragen kunnen contact opnemen met het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dat is bereikbaar via telefoonnummer 088 3340 000 of via email info@veteranenloket.nl.

Gerelateerde berichten