Herstart arbeidsvoorwaardengesprekken Defensie

Defensie en de vakbonden hebben de ambitie uitgesproken om voor de zomer tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken gewijzigd.

De veranderingen ten opzichte van vorig jaar bieden voldoende perspectief om de gesprekken te hervatten.
Dit is de uitkomst van het sectoroverleg Defensie. Dat is gisteren gehouden op uitnodiging van de staatssecretaris.

Loonontwikkeling
Zowel Defensie als de vakbonden vinden het belangrijk het defensiepersoneel op korte termijn resultaten te laten zien. Die gaan over loonontwikkeling en de ontwikkeling van een nieuw loongebouw. Volgende week zijn de eerste verkenningen over welke onderwerpen een nieuw akkoord moet bevatten.

Gerelateerde berichten