Aanmelden online sessie De Peel

Defensie houdt een bijeenkomsten over de heropening van De Peel. Experts en medewerkers van Defensie geven in deze bijeenkomst toelichting op 4 onderwerpen:

nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening;
geluid en F-35-operaties;
milieueffectrapportage (MER);
natuur.

Door de COVID-19-maatregelen zijn de bijeenkomsten online, via MS Teams.

Datum
maandag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur.

Geef uw vragen alvast door
Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan ongeveer 20 minuten voor het beantwoorden van vragen. Heeft u nu al vragen? U kunt deze alvast aan ons doorgeven via het e-mailadres informatiedepeel@mindef.nl

Aanmelden is niet nodig
Aanmelden voor de online informatieavond is niet nodig. U kunt aan de bijeenkomst deelnemen via MS Teams. Voor deelname aan de bijeenkomst van 24 januari gebruikt u de volgende link: https://tinyurl.com/sessie24jan2022

Lukt het deelnemen aan de online bijeenkomst niet, laat u ons dit dan weten via informatiedepeel@mindef.nl.

Sprekers
Bert Kwast
Bert is sinds het begin van zijn loopbaan, op een korte onderbreking bij Binnenlandse Zaken na, werkzaam bij Defensie. Eerst bij de directie Algemene Zaken, later bij het Directoraat-generaal Materieel en weer later bij de Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid. Momenteel houdt hij zich bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid vooral bezig met luchtvaartzaken, waaronder de voorbereiding van een aantal luchthavenbesluiten.

Olav Spanjer
Olav is kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en werkzaam op het ministerie van Defensie bij het Directoraat Generaal Beleid. Vanuit het cluster Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving houdt hij zich onder meer bezig met ruimtelijke ontwikkelingen van de luchtvaart.

Peter Hardenbol
Peter is luitenant-kolonel vlieger en sinds 2012 Hoofd Bureau Geluid van de Koninklijke Luchtmacht. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij luchthavenbesluiten en alle dossiers die te maken hebben met (luchtvaart)geluid binnen Defensie. Ook is hij lid van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Laurens-Jan Vijge
Laurens-Jan is als kolonel geplaatst bij de afdeling Luchtoptreden van de Directie Plannen. Hij heeft als F-16-vlieger ruim 10 jaar gevlogen en is eind 2013 als 1e Nederlander omgeschoold naar F-35-vlieger. In 2016 vloog hij met de belevingsvluchten van de F-35 boven Nederland. De afgelopen 2 jaar werkte hij als hoofd Operaties en waarnemend commandant Vliegbasis Leeuwarden. Hij was nauw betrokken bij de invoering van de F-35 en werkte als gesprekspartner voor de omgeving.

Jos Dolderman
Jos is werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. Vanaf 1989 is hij betrokken bij veel projecten over geluid rond civiele en militaire luchthavens. De laatste jaren heeft hij vooral gewerkt aan projecten voor Defensie.

Christiaan Soer
Christiaan werkt bij Royal HaskoningDHV als juridisch adviseur voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving waaronder snelwegen, procesindustrie en luchthavens. Hij heeft de afgelopen periode verschillende evaluaties, wetgevingsopdrachten en projecten afgerond voor decentrale overheden, de Rijksoverheid én bedrijven. Recent was hij ook betrokken bij de vliegbases Eindhoven, Volkel, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Kooy.

Hans van Gasteren
Hans werkt als bioloog/ecoloog op de staf van de Koninklijke Luchtmacht en houdt zich bezig met vogels en vliegveiligheid.

Interactief
Defensie wil u tijdens de bijeenkomst graag anoniem een aantal vragen en stellingen voorleggen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Mentimeter (www.mentimeter.com), een interactieve poll. We nodigen u van harte uit hieraan mee te doen. Het is dan handig dat u hiervoor een 2e apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) bij de hand heeft.

Gerelateerde berichten