Huidige missies Nederlandse Krijgsmacht

Huidige missies Nederlandse Krijgsmacht

De krijgsmacht doet wereldwijd mee aan tal van grotere en kleine missies. Nederlandse militairen dragen dagelijks bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. De krijgsmacht levert 619 functies voor grote en kleinere missies in het buitenland (stand 10 januari 2022).
Bron: https://www.defensie.nl/onderwerpen/missies/huidige-missies

Gerelateerde berichten