Krijgsmacht mogelijk ingezet bij Marengoproces

Volgens bronnen is het demissionaire kabinet in gesprek met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, politie en betrokken burgemeesters om de krijgsmacht in te zetten voor de beveiliging van het Marengostrafproces. De rechtzaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Dit melden de bronnen aan De Telegraaf na berichtgeving daarover van de NOS.
Het kabinet maakt zich grote zorgen over de zware extra taak voor de politie door de zich opstapelende processen, die ook nog eens jaren duren. Voor de beveiliging rond het Marengoproces alleen al zouden per procesdag zo’n zevenhonderd politiemensen nodig zijn. Deze komen dan uit speciale teams, maar voor het grootste deel uit de gewone bezetting zoals wijkteams.

Capaciteitsproblemen Politie
Het mag duidelijk zijn dat zoveel mensen een grote inbreuk betekent op de capaciteit van de politieorganisatie. Er zijn honderden van dergelijke zittingsdagen rond processen waar een hoog risico aan kleeft. En het aantal van dit soort dagen neemt alleen maar toe door de groei van de zware misdaad in Nederland. Neem daar nog bij dat de Politie ook al jaren kampt met personeelsproblemen dan is deze gedachtegang begrijpelijk.
De mogelijke inzet van militairen gebeurt dan ook vooral om capaciteitsredenen. De grote hoeveelheid agenten is onder meer nodig vanwege het gevaar voor een ontsnappings- of bevrijdingspoging. Daarom is er bij dit soort zittingen, naast de vele honderden politiemensen, ook veel groot materiaal nodig zoals helikopters en gepantserde voertuigen.

Inzet Krijgsmacht
De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is eindverantwoordelijke voor de beveiliging rondom de processen. De NCTV heeft nog geen officieel bijstandsverzoek aan defensie gedaan, maar bevestigt dat er “in brede zin met alle betrokkenen naar een oplossing wordt gezocht”.
Het ministerie van Defensie geeft formeel nog geen reactie. Er liggen vanuit Defensie twee opties voor de hand: de Koninklijke Marechaussee en de eenheden die de Koninklijke Landmacht achter de hand houdt voor hulp in eigen land.
Een woordvoerder van Defensie laat evenwel weten dat men nog geen verzoek heeft gekregen. Hij laat wel al nadrukkelijk weten dat de Koninklijke Marechaussee al taken rond Marengo vervult en dat de hoog risico pelotons de handen al vol hebben. Hier is dus de beschikbare capaciteit ook beperkt. Dat geldt zeker voor de BSB die overwegend in het buitenland wordt ingezet bij de bewaking van ambassades in gevaarlijke landen zoals Irak en eerder Afghanistan.

De tweede optie is dus het inschakelen van de Koninklijke Landmacht. Naast inzet voor het ondersteunen van civiele autoriteiten zoals tijdens de overstroming in Limburg, is de Landmacht ook ingezet in 2016 om bij te springen tijdens verkeerscontroles op Schiphol toen daar verhoogde terreurdreiging was. Inhoudelijk ligt de keuze voor het inzetten van de Landmacht echter minder voor de hand. Reguliere infanteristen worden niet opgeleid voor politietaken in eigen land.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Gerelateerde berichten