Tekorten bij Defensie leiden tot toenemende onrust

Er is sinds jaar en dag al een financieel probleem bij Defensie door het beperkt Defensiebudget. Doordat het demissionaire kabinet nu slechts in beperkte mate de tekorten bij Defensie wil aanvullen, vrezen militairen voor ingrijpende maatregelen. Zelfs voor het opheffen van onderdelen. Hierdoor neemt de onrust binnen Defensie toe aldus de vakbonden binnen Defensie.
Volgens de militaire vakbonden AFMP en ACOM kwamen dit onder meer de afgelopen dagen naar boven in de aanloop naar de zogeheten commanders intent van Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. In deze toespraak voor de hoogste officieren gaf Eichelsheim aan welke kant het wat hem betreft op moet. Eerder gaf de CdS in zijn weblog al aan dat er ’een krijgsmacht aankomt die er fundamenteel anders uitziet.’ Dit voedde diverse geruchten. Er circuleerden ook al intern geruchten dat verschillende onderdelen voor opheffing zouden moeten vrezen.
De toespraak van afgelopen vrijdag van Eichelsheim kwam overigens grotendeels overeen met wat er in de eerder gepresenteerde Defensievisie staat. Dit viel dus enigszins mee.

De Telegraaf meldt echter dat volgens goed ingevoerde bronnen de exploitatie van Defensie jaarlijks structureel rond de 700 miljoen euro tekort komt. Een tekort dat zelfs groeiende is. Het demissionaire kabinet stelt 95 miljoen ter beschikking om het terug te dringen. Daar komt nog eens 300 miljoen bij door een ingediende motie. Dit is echter nog niet voldoende om het tekort terug te dringen.

Exploitatietekort
Het ministerie van Defensie zelf wil niet op het exploitatietekort ingaan. Zij wijst op het al bekende bedrag van 1,5 tot 2 miljard dat de krijgsmacht tekortkomt voor een gezonde bedrijfsvoering. Als dit niet wordt aangepast zal volgens een woordvoerder het ministerie van Defensie harde besluiten moeten nemen aldus de Telegraaf.

Grote tekorten
Volgens de vakbonden liggen er al marineschepen tegen de kant en kunnen veel dingen om budgettaire redenen al niet meer. Er zijn grote tekorten in voorraden, van munitie en onderdelen.
Als het Defensiebudget structureel niet wordt aangevuld zullen bezuinigingen en snijden in operationele capaciteiten en eenheden onvermijdelijk zijn aldus de bonden.

Bron: Telegraaf, foto: Defensie (illustratief)

Gerelateerde berichten