Defensie ondersteunt brandweer bij dijkdoorbraak

Zojuist is de dijk van het Julianakanaal, die langs het buurtschap bij Meerssen en Bunde stroomt, doorgebroken. De militairen in de omgeving zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Zuid gevraagd om de brandweer te ondersteunen. Samen wordt geprobeerd om het gat in de dijk te dichten.
Overige inzet in Limburg
De militaire noodbrug in Valkenburg is vannacht gelegd. Ook zijn er ’s nachts delen van Maastricht en omliggende dorpjes met hulp van de landmacht preventief geëvacueerd. Inmiddels lijkt de het waterpeil van de Maas weer te zakken. Daarom zijn de 100 militairen en 25 vrachtauto’s voor personenvervoer daar niet langer benodigd. Ook steunen de militairen bij de evacuatie in Meerssen. Op deze locatie loopt kwelwater onder de dijk door.

Limburg-Noord
Een deel van deze vrachtauto’s ondersteunt in omgeving Bergen / Nieuw-Bergen langs de rivier de Maas. In die omgeving is ook het militair detachement van 80 man aanwezig om de dijk te verstevigen met zandzakken tussen Thorn en Wessem. De situatie in de omgeving van Roermond wordt steeds nijpender. Het water zal hier nog verder stijgen.

Verder is Venlo in de problemen. Het ziekenhuis in Venlo wordt volledig geëvacueerd. Op die manier probeert het vlakbij de Maas gelegen ziekenhuis een eventuele overstroming voor te zijn. Vanmiddag worden patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Als de militairen in Limburg-Noord het verzoek krijgen van de veiligheidsregio, zullen zij helpen in Roermond en Venlo.

Zandzakken
In Limburg-Zuid ondersteunen de militairen nog wel met het vullen van zandzakken in Estloo. In Oud-Roosteren dekken militairen een dijk af met zandzakken en plastic. Dit doen zij om te voorkomen dat er teveel water door de dijk heen sijpelt. Ook staan de 4 militaire ziekenauto’s met specialistisch personeel en uitrusting nog steeds ter beschikking van de veiligheidsregio.

De Koninklijke Marechaussee blijft met meerdere teams volop actief in de provincie ter ondersteuning van de Nationale Politie. De marechaussee helpt met wegafzettingen en met evacueren en weert ‘ramptoeristen’ uit het zwaar getroffen gebied.

In heel Limburg zijn nu ongeveer 200 militairen actief. Deze capaciteiten kan in het weekend op- en afgeschaald worden afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.

De NH-90 helikopter en het duikteam dat Defensie paraat had staan voor mogelijke inzet in België is niet langer benodigd.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten