NAVO gaat nieuwe dreigingen eensgezind te lijf

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel spraken regeringsleiders en staatshoofden vandaag over het toekomstbestendig houden van het bondgenootschap. De Amerikaanse president Joe Biden sprak voor de eerste keer in zijn presidentschap met de bondgenoten. Hij sprak zijn “krachtige toewijding” aan de NAVO uit. Aan bod kwamen de bestaande en nieuwe dreigingen, en manieren om die het hoofd te bieden. Minister-president Mark Rutte en de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) waren er namens Nederland.
Eenheid
De bondgenoten hebben hun ‘eenheid, solidariteit en saamhorigheid herbevestigd en openen een nieuw hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen’, zo stellen ze in de slotverklaring.

“De NAVO is en blijft ons belangrijkste antwoord op veiligheidsvraagstukken en strategische uitdagingen. Eenheid is daarbij het belangrijkste wapen en die behouden en versterken we door uitdagingen samen tegemoet te treden”, zei minister Bijleveld na afloop.

NAVO2030
Op de top was ook veel aandacht voor NAVO2030; het proces dat de politieke dimensie van de NAVO moet versterken. Dit kan door zeker te stellen dat de NAVO militair sterk blijft, maar ook zelf politiek sterker wordt en een meer mondiale benadering kiest. Daarnaast werden op de top het klimaatactieplan en NATO’s Comprehensive Policy en

Official Portrait of NATO Allies
bekrachtigd.

In het klimaatactieplan staan de stappen die de NAVO de komende jaren wil zetten om met de klimaatuitdagingen om te gaan. Ook behandelt het de rol die de organisatie kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

De Comprehensive Cyber Defence Policy gaat over de rol van NAVO in het cyberdomein. Meerdere kleinere cyberaanvallen tegen NAVO-bondgenoten kunnen leiden tot het uitroepen van artikel 5. Bovendien kan NAVO een gemeenschappelijke respons op kwaadaardige acties in de toekomst beter faciliteren.

Strategisch Concept updaten
Bondgenoten hebben de SG NAVO opdracht gegeven om een volgend Strategisch Concept te schrijven. Het huidige dateert uit 2010. Sindsdien is de veiligheidssituatie ingrijpend veranderd en zijn dreigingen gegroeid. Rusland kiest vaker voor een agressieve houding en China manifesteert zich assertiever in de wereld. Het volgend Strategisch Concept zal door de volgende Top in Madrid in 2022 worden aangenomen.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten