Leopoldsburgs gevechtseenheid en drones verhuizen naar basis Lombardsijde

De Belgische Defensie heeft grote plannen met Lombardsijde.

Na de zomer verhuist een deel van 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers van Leopoldsburg naar Lombardsijde. Het gaat om een peloton van 46 mensen, maar op termijn verhuist de hele compagnie naar Lombardsijde, wagenpark en materiaal inbegrepen. Dat zijn 150 mensen.

Nieuwe drones

Defensie gaat de 2 recent aangeschafte drone-systemen ook inzetten vanuit Lombardsijde.

Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021

Gerelateerde berichten