Weekoverzicht Defensie Operaties

Minister Ank Bijleveld-Schouten richtte zich tijdens Internationale Vrouwendag via een video tot de militairen in missiegebieden. Ze zei dat Defensie ons land in het klein moet zijn. Een organisatie met mannen én vrouwen, die samen vechten voor een veilige toekomst. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 3 tot en met 9 maart.

In Nederland wordt al sinds 1912 stilgestaan bij de positie van vrouwen. Denk onder meer aan economische zelfstandigheid, discriminatie en seksueel geweld. In onder meer Afghanistan, waar het nog niet best is gesteld met vrouwenrechten, volgden militairen de boodschap van Bijleveld.

Ook staatssecretaris Barbara Visser sprak militairen op uitzending via beeld toe. Ze memoreerde dat het 76 jaar geleden is dat de krijgsmacht werd opengesteld voor vrouwen. Toen was het echter nog ondenkbaar dat zij zouden worden uitgezonden. Wat haar betreft hebben vrouwen al lang bewezen onmisbaar te zijn voor de krijgsmacht. “Omdat ze gewoon capaciteiten hebben. Ze laten dagelijks zien dat ze er toe doen.” Het aantal vrouwelijk militairen is slechts 11%. Visser zei te hopen dat dit ooit 50% is.

Afghanistan
Een nieuwe lichting infanteristen van de multinationale beveiligingscompagnie werkt zich in. Dat gebeurt onder meer via patrouilles. Daarbij wordt kennis vergaard over het gebied, de procedures en gebruik van materieel. Binnenkort nemen zij de werkzaamheden van hun voorgangers over.

Aan de NAVO-missie Resolute Support nemen zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Verder zijn in Mazar-e-Sharif en Kabul nog een aantal militaire adviseurs gestationeerd. Zij begeleiden de veiligheidsdiensten bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Nederland houdt 80 extra militairen achter de hand voor de missie in Noord-Afghanistan. Zij springen bij als de veiligheid van eigen troepen en NAVO-bondgenoten verslechtert.

Litouwen
Een Duitse gemechaniseerde en een Belgische lichte infanterie-eenheid vielen de Nederlandse infanteriecompagnie aan. Dat gebeurde tijdens een grote, door Nederlandse militairen georganiseerde oefening in Litouwen. De Nederlandse gevechtscompagnie trainde zo het verdedigend gevecht.

Nederland draagt in Litouwen met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire NAVO-aanwezigheid, de zogenoemde enhanced Forward Presence. De multinationale battlegroup van waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Coronacrisis

Bekijk de inzet van Defensie in strijd tegen het coronavirus.

Defensie ondersteunt ook de politie op Curaçao bij het handhaven van de coronamaatregelen.

Lopende operaties buitenland:

Een Nederlands peloton force protection beveiligt Belgische F-16’s op een basis in Jordanië. De toestellen nemen deel aan de anti-ISIS-coalitie in Irak en Syrië.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. Op basis van de verzamelde informatie maakt de eenheid inlichtingenrapporten. Die worden gebruikt in de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support. Vanuit Qatar werken Nederlandse stafofficieren mee aan de strategische planning voor zowel Operation Inherent Resolve als de missie Resolute Support.
In Irak ligt de focus van de missie op het adviseren van de Koerdische strijdkrachten op hoofdkwartierniveau. Verder beveiligen militairen van de force protection het vliegveld van Erbil.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan.
3 Nederlandse militairen werken voor de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali).
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.
4 Nederlandse militairen bereiden in Burkina Faso een Afrikaans bataljon voor op deelname aan Minusma (2e helft dit jaar). De training duurt 10 weken en gebeurt samen met het Amerikaanse Global Peace Operations Initiative. Dergelijke taakgerichte ‘pre deployment’ trainingen vergroten de capaciteiten van de deelnemers aan vredesmissies.
Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Mission Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).
Operaties/acties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 82 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar nodig.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.

Gerelateerde berichten