Europese landen vergroten beschikbaarheid vliegtuigmunitie

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt om de beschikbaarheid van vliegtuigmunitie te verbeteren. Het ging eerder alleen om zogenoemde Air to Ground Precision Guided Munition. De overeenkomst is nu uitgebreid tot Air Battle Decisive Munitions (ABDM). Dankzij de uitbreiding kunnen de deelnemers nu samenwerken bij de aankoop, opslag en overdracht van elk type ‘air munitie’.

Met ABDM wordt elke vorm van munitie of explosieven bedoeld die doorslaggevend kunnen zijn in of vanuit de lucht. Het gaat daarbij voornamelijk om raketten en bommen. Dit geeft de deelnemende landen dezelfde flexibiliteit als er ook al is voor Maritime Battle Decisive Munitons en Land Battle Decisive Munitons. Uitgezonderd zijn nucleaire, met uranium verrijkte en verboden munitie, zoals als chemische en biologische wapens.

Nederland verwierf via deze constructie eerder al (delen van) vliegtuigmunitie. Ook zijn op dit moment munitiebehoeften in bestelling die zo zijn aangekocht. De deelnemende landen zijn België, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

Gerelateerde berichten