Verdere verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Defensie neemt maatregelen om de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een weerbarstig onderwerp. Er is voortgang, maar het kost tijd om alle problemen binnen het domein op te lossen. Vandaag is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Defensie neemt maatregelen om de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te verbeteren.
Defensie is al een traject gestart ter verbetering van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De aanbevelingen van de IVD worden binnen dit ingezette traject uitgevoerd. De regie op de keten van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt versterkt en Defensie gaat onderzoeken in welke mate activiteiten binnen de keten gecentraliseerd kunnen worden.

De verbetermaatregelen worden nauwgezet gemonitord. Een belangrijke rol is weggelegd voor Taskforce Logistiek. Deze geeft namens de Commandant der Strijdkrachten, richting aan processen, stelt prioriteiten en kan indien nodig escaleren binnen Defensie.

Opleidingen
De ontwikkel- en opleidingscapaciteit van het Opleidings- en Trainingscommando Logistiek (OTCLog) is vergroot en er zijn aanvullend extern opleidingen ingekocht. Instructeurs krijgen meer tijd voor hun lesgevende taak. Daarnaast gaat Defensie scherper selecteren welke medewerker in welke mate opgeleid moet worden om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen verzenden. Zo wordt de lescapaciteit efficiënter ingezet.

Defensie wil ervaring behouden door het personeel werkzaam binnen het veiligheidsdomein, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen, langer op functie te houden. Een voorstel hiervoor is gestuurd aan de vakbonden en zal in het overleg met de bonden worden besproken. Daarnaast onderzoekt Defensie in het kader van het nieuwe personeelsmodel de mogelijkheid om loopbaansporen binnen het veiligheidsdomein in te richten.

Valentijnscadeaus vind je op bol.com

Bewustwording
Iedere Defensiemedewerker kan incidenteel in aanraking komen met het verzenden van gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk dat hierover bij medewerkers basiskennis en bewustwording is. Om die te vergroten start Defensie een communicatiecampagne. Ook wordt de positie van de veiligheidsadviseur versterkt en zijn er speciale teams die die afzenders in Nederland kunnen ondersteunen bij het verzenden van gevaarlijke stoffen.

Defensie heeft echter buiten verzendingen vanuit Nederland ook te maken met retourvluchten uit missie- en oefengebieden. Daarom kunnen ook mobiele teams worden ingezet om ter plaatse vracht verzendgereed te maken.

Vangnet
Vliegbasis Eindhoven zorgt dat er een acceptatiecheck op uitgaande luchtvracht wordt uitgevoerd. Dit voorkomt overtredingen en beperkt daarmee veiligheidsrisico’s, waarmee de Defensie Luchtvracht Expeditie een vangnetrol vervult.

Gerelateerde berichten