Onderzoek: “Dutchbat III veteranen voelen zich te weinig erkend en gewaardeerd”

Dutchbat III-veteranen vinden erkenning en waardering heel belangrijk, maar voelen zich vaak onvoldoende erkend en gewaardeerd.

De meeste veteranen voelen zich onvoldoende gewaardeerd door de overheid en het ministerie van Defensie en door de samenleving. De veteranen geven in ruime meerder – heid aan wél waardering te krijgen van deeigen directe omgeving en collega-veteranen.

De berichtgeving in de media heeft een grotenegatieve invloed op de veteranen en hun omgeving gehad. Vrijwel niemand voelt zich daardoor gewaardeerd, terwijl ze dit wel belangrijk vinden. De mediaberichtgeving heeft er volgens de veteranen in belangrijke mate aan bijgedragen dat er een negatief beeld over Dutchbat III bestaat. Driekwart van de veteranen voelt zich in de berichtgeving vooral gekenschetst als dader of schuldige.

Een minderheid (vier op de tien) van de veteranen heeft last van de berichtgeving; anderen kunnen het naast zich neerleggen en zeggen dat het hen niet veel heeft gedaan.
Sommige geïnterviewde veteranen benoemen dat de negatieve berichtgeving heeft bijgedragen aan het niet willen uitdragen van het veteraan-zijn, aan gevoelens van machteloosheid, depressie en boosheid.

Veteranen geven aan zich te hebben moeten verdedigen – op verjaardagen, tijdens het uitgaan of op het werk – tegen negatieveoordelen over en verwijten aan Dutchbat III.
Twee derde van de veteranen heeft behoefte aan aanvullende initiatieven op het gebiedvan erkenning en waardering. Om het negatieve beeld over Dutchbat III te doen
kantelen, pleiten sommige veteranen voor het vertellen van het ‘echte verhaal’ van de missie in de media en in het onderwijs:
het verhaal dat feitelijk juist is en waarin de politieke besluitvorming, historische context en de ervaringen van Dutchbatters aan bod komen.

Het zou volgens sommige veteranen ook helpen als de overheid en/of het ministerie van Defensie zich achter hen opstelt, bijvoorbeeld door publiekelijk te verklaren dat Dutchbat III-veteranen tijdens de missie alles hebben gedaan wat ze konden doen en door onjuiste berichtgeving te weerspreken.

Andere initiatieven die de veteranen aandragen zijn financiële compensatie, militaire decoratie, psychische hulp en/of maatschappelijke begeleiding.

Uit: ARQ099_ARQ_Publiekssamenvatting_Dutchbat_III

Gerelateerde berichten