“Komende zeven jaar vloeit zo’n 8 miljard euro naar het nieuwe Europees Defensiefonds”

Er gaat de komende zeven jaar 7,95 miljard euro naar het nieuwe Europees Defensiefonds. Dat zijn de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad maandag overeengekomen. Het geld is bedoeld voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van grensoverschrijdende defensieprojecten. “Dit zal de Europese Unie beter in staat stellen haar burgers te verdedigen en van haar een sterkere speler maken op het wereldtoneel”, zegt de Duitse defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer, die de onderhandelingen namens de EU-lidstaten voerde.

Het Europees Defensiefonds wordt geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2021-2027, waarover op de Europese top van vorige week een akkoord gesloten werd. Met het fonds zullen gezamenlijke projecten kunnen worden gefinancierd waar minstens drie deelnemers uit drie lidstaten aan deelnemen, waaronder ook kmo’s. Die projecten moeten wel in de lijn liggen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid én mogen niet in strijd zijn met het Europese engagement in andere organisaties, zoals de NAVO.

“Voortaan zullen we onze middelen kunnen samenbrengen om de kwaliteit te verhogen van de technologie die door de Europese defensiesector wordt geproduceerd”, zegt de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, de Pool Zdzislaw Krasnodebski. “Deze vooruitgang zou niet enkel de strijdkrachten van de lidstaten moeten ten goede komen, maar ook hun industrieën.” Omdat het fonds bij de defensie-uitgaven van de lidstaten mag worden geteld, “kan dit ook beschouwd worden als onderdeel van ons antwoord op de gerechtvaardigde vragen van onze partnerlanden”, zegt Krasnodebski.

Instabiele regio’s

De geopolitieke context waarin de EU haar defensiebeleid ontwikkelt, is de afgelopen tien jaar erg veranderd. Verschillende regio’s in de Europese achtertuin lijken instabieler dan ooit, terwijl de uitdagingen – cyberaanvallen en andere hybride dreigingen – complexer worden. Met hun Defensiefonds hopen de lidstaten hun uitgaven efficiënter in te zetten.

Middelen van het Europees Defensiefonds zullen ook naar projecten van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) kunnen gaan. In het kader van dat project hebben 25 van de 27 EU-landen besloten om met hun samenwerking op het vlak van defensie grotere stappen te zetten dan de Europese verdragen van hen vragen.

Bron: belga

Kerst 2020Kerst 2020

Gerelateerde berichten