Defensie en industrie starten taskforce voor economisch herstel

Defensie en ondernemersorganisatie FME starten een taskforce die moet bijdragen aan economisch herstel. Ze willen zo het innovatievermogen van de midden- en kleine industrie (mki) aanjagen en tegelijk de modernisering van de krijgsmacht versnellen. De landmacht neemt hierin namens Defensie het voortouw.

De Nederlandse economie is zwaar getroffen door de COVID-19-crisis. Uit recent onderzoek van FME blijkt dat bijna 80% van de bedrijven in de technologische sector ook volgend jaar nog te maken krijgen met omzetdaling of stilstaande groei.

Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat bedrijven minder investeren in innovatie. Nederland dreigt daardoor haar rol als koploper op het gebied van innovatie te verliezen. Om dit deels op te vangen, moet bij Defensie juist versneld geïnnoveerd worden.

Duurzame parnerships
Omdat moderniseren bij Defensie altijd nodig is, streeft Defensie naar duurzame partnerships voor het vinden van innovatieve oplossingen. Iedere euro die Defensie aan innovatie besteedt, levert op termijn € 4,5 op voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De taskforce moet bijvoorbeeld zorgen voor samenwerkingsverbanden tussen de kmi en Defensie. Dit moet leiden tot projecten om zogenoemde ‘kort-cyclische innovaties’ uit te voeren.

Optrekken vanzelfsprekend

Beide partijen zijn hierbij gebaat. De vraagstukken waarvoor Defensie innovatieve oplossingen zoekt zijn namelijk steeds vaker ook maatschappelijke uitdagingen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé: “Of het nu gaat over energietransitie, voedselvoorziening of modernisering van de gezondheidszorg. Innovatie op dit soort onderwerpen is voor zowel Defensie als de maatschappij van belang. Dat Defensie en de industrie hierin samen optrekken is vanaf nu vanzelfsprekend.”

Modernisering van de krijgsmacht is een belangrijk uitgangspunt in de Defensievisie 2035. Door vandaag te innoveren is het mogelijk om op tijd de beste oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

 Sint 2020 Sint 2020

Gerelateerde berichten