Weekoverzicht Defensie Operaties

In Noord-Afghanistan beveiligden Nederlandse infanteristen een gereedstellingsceremonie van het 209 Corps van de Afghan National Army. Met deze grootschalige ceremonie sloten 915 nieuwe Afghaanse militairen hun basisopleiding af. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 28 oktober tot en met 3 november.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Naast de infanteristen zitten in Mazar-e-Sharif en Kabul nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Normaal werken er ongeveer 50 militairen meer in Afghanistan, maar vanwege COVID-19 zijn die nu in Nederland. Inmiddels zijn de adviestaken in aangepaste vorm weer beperkt opgepakt.

Caribisch gebied
Zr.Ms. Groningen heeft de operaties in het Caribisch gebied hervat. De bemanning van het marineschip was eerder vanwege een coronabesmetting in quarantaine geplaatst. Inmiddels is iedereen getest door de GGD Curaçao. Die constateerde geen nieuwe gevallen.

Het stationsschip voert sinds begin juni onder meer anti-drugsoperaties uit en patrouilleert voor de Kustwacht. Verder is het schip inzetbaar voor hulpverlening na bijvoorbeeld verwoestingen door een orkaan.

Sint 2020Sint 2020


Lopende operaties buitenland:

In Irak komt de focus van de missie binnenkort te liggen op het adviseren van de Koerdische strijdkrachten op hoofdkwartierniveau. Daarom levert Nederland nu geen militairen meer voor trainingsactiviteiten. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden vanwaar die trainingen werden gegeven.
Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De multinationale battle group waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.
Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daar is de hulp vanwege de early warning-capaciteit, oftewel om tijdig aankomend onheil te signaleren.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 63 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
Defensiemedewerkers ondersteunen civiele instanties bij het beteugelen van het coronavirus.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
De Compagnie in de West en de Curaçaose militie leveren extra militairen aan de Kustwacht in het Caribisch gebied. Die heeft meer observatiecapaciteit nodig. Dit om te verhinderen dat vreemdelingen het gebied binnenkomen.
12 Curaçaose miliciens ondersteunden de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Dit gebeurt vanwege de COVID-19-maatregelen.
Defensie ondersteunde de politie in Utrecht met capaciteit voor luchtobservatie.

Gerelateerde berichten