Lovende woorden van minister Blok voor militairen in Litouwen

“Jullie inzet is van groot belang voor de veiligheid van Europa en is een tastbare uiting van de bijzondere band tussen Nederland en de Baltische landen.” Die lovende woorden van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken waren bedoeld voor de ongeveer 230 Nederlandse militairen in Litouwen.

De mannen en vrouwen maken daar deel uit van de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO, de zogenoemde enhanced Forward Presence. Die moet Litouwers gerust stellen en Rusland op afstand houden.

Blok liet zich vandaag in Litouwen informeren over de Nederlandse militaire inzet om het NAVO-bondgenootschappelijk grondgebied te beschermen.

Battle Group
De minister ontmoette ook plaatsvervangend commandant van de enhanced Forward Presence luitenant kolonel Rob Opmeer. Hij liet Blok weten dat het personeel van de huidige rotatie klaar is voor de taak in Litouwen. Volgens Opmeer zijn de militairen volledig operationeel, ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt.

Blok vroeg Opmeer zijn complimenten en waardering aan alle militairen over te brengen. Iets dat de minister zelf niet kon doen vanwege het rondwarende virus.

Nederland maakt in Litouwen deel uit van de multinationale Battle Group. Die staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Bol 10-daagseBol 10-daagse

Gerelateerde berichten