Weekoverzicht Defensie operaties

Tijdens uitzendingen kunnen militairen dusdanig gewond raken dat ze met spoed naar een ziekenhuis moeten. Voor deze medische evacuaties zijn helikopters beschikbaar. In Afghanistan is het luchttransport van dergelijke gewonden getraind. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 16 tot en met 22 september.

Belgische, Duitse en Nederlandse militairen trainden de medische evacuatie met een Duitse CH-53 helikopter en oefengewonden. Het draaide om het stabiliseren van een patiënt, deze gereed te maken voor transport en over te dragen aan het medisch personeel aan boord.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. In Mazar-e-Sharif en Kabul zitten daarnaast nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Normaal werken er ongeveer 50 militairen meer in Afghanistan, maar vanwege COVID-19 zijn die nu in Nederland. Inmiddels zijn, in aangepaste vorm, de adviestaken weer beperkt opgepakt.

Eenheden van de 43 Gemechaniseerde Brigade die deel uit maken van de multinationale Battle Group trainden in het oefengebied Gaizunai nabij de thuisbasis Rukla. Door de zichtbare aanwezigheid in de directe omgeving tonen we als eFP onze betrokkenheid.

Verder bezocht de Nederlandse ambassadeur in Litouwen Bonnie Horbach vrouwelijke collega’s van de enhanced Forward Presence in Rukla. Het werken als vrouw bij Defensie stond daarbij centraal. In een videoboodschap lichtte minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie haar eigen ervaringen toe. Ook sprak ze haar waardering uit over de rol van vrouwen binnen Defensie. Ter afsluiting werd zowel aan de ambassadeur als aan de andere aanwezigen het boek ‘Vrouwen in de frontlinie’ uitgereikt.

Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De multinationale Battle Group waar Nederland deel van uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Caribisch gebied
12 Curaçaose miliciens ondersteunen de komende 3 weken de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Deze maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bol 10-daagseBol 10-daagse

Lopende operaties buitenland:
# In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil vanwege COVID-19. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden.
# Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt nog ondersteund door 3 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daar is de hulp vanwege de early warning-capaciteit, oftewel om tijdig aankomend onheil te signaleren.
# Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
# Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
# Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
# Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
# De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 30 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
# Defensiemedewerkers ondersteunen civiele instanties in het kader van het beteugelen van COVID-19. Militairen worden ingezet bij de coördinatie en planning van het bron- en contactonderzoek en in een verpleeginstelling in Amsterdam.
# De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
# De taxibaan van Vliegbasis Woensdrecht is tot 1 september 2021 parkeerplaats voor toestellen van de firma Fokker.
# Defensie leverde op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe waterboorcapaciteit om 2 calamiteitenputten te slaan voor de brandweer in het natuurgebied Bargerveen.

Gerelateerde berichten