Bijleveld spreekt met Esper (defensieminister VS)

De viering van 75 jaar bevrijding, de afspraken binnen de NAVO, maar ook tal van andere onderwerpen passeerden de revue. Dat gebeurde vandaag tijdens een telefoongesprek van minister Ank Bijleveld-Schouten met haar Amerikaanse ambtgenoot Mark Esper.

Minister Bijleveld zou deze maand naar de Verenigde Staten zijn afgereisd om daar in persoon de Nederlandse dankbaarheid over te brengen voor de bevrijding van Nederland, nu 75 jaar geleden. Bijleveld memoreerde in haar gesprek met Esper dat onze vrijheid vooral te danken is aan veel jonge Amerikanen. “Dat zullen we nooit vergeten,” zei ze. De band tussen Nederland en de VS komt onder meer naar voren tijdens de jaarlijkse herdenking op de Amerikaanse begraafplaats Margraten in Limburg. Daar zijn alle ruim 8.000 graven geadopteerd door families uit de regio.

Lastenverdeling
Beide bewindslieden benadrukten het belang van de NAVO. De eenheid van het bondgenootschap is volgens hen nog steeds het belangrijkste wapen. Europa en de VS zijn ‘onmisbare partners’, volgens Bijleveld. Esper verwees daarbij wel naar de afspraak om 2% van het Bruto Binnenlands Product te besteden aan Defensie. Hij uitte daarbij zijn zorgen over de effecten van de COVID-19 crisis op de defensie-uitgaven, gelet op de dreigingen in de wereld. Hoewel Nederland goed investeert, realiseert Bijleveld zich er met de huidige 1,35% nog niet te zijn. Ze blijft zich onverminderd inzetten voor het groeien van de defensiebegroting.

Ook vroeg de minister naar de plannen voor de Amerikaanse troepenreductie uit Afghanistan en wat dit betekent voor de Resolute Support missie. Beide ministers onderschreven het belang van goede afstemming met de bondgenoten. Esper gaf aan dat de VS nog steeds gecommitteerd zijn aan het NAVO adagium ‘in together, adjust together, out together’.

Hawija

De minister deed verder verslag van de debatten met de Tweede Kamer over Hawija. Ook ging ze in op het feit dat journalisten op basis van de ‘Freedom of Information Act’ wel informatie kregen die zij zelf eerder bij navraag niet kreeg. Dit bleek de uitkomst van 2 afzonderlijke processen die zeer kort op elkaar volgden. De behandeling van een verzoek in het kader van de Freedom of Information Act is een separaat en onafhankelijk proces binnen de Amerikaanse overheid. Esper betreurde de gang van zaken, onderschreef het belang van transparantie en gaf aan dat zijn ministerie er alles aan heeft gedaan en zal blijven doen om de juiste informatie te leveren.

Zomer 2020Zomer 2020

Samenwerking
De VS en Nederland kennen een goede samenwerking op veel defensiefronten. Zowel in missies als op het gebied van inlichtingen, cyber, space, special operation forces, het F-35-programma en kennis over COVID-19. Bijleveld bedankte Esper onder meer voor de opleidingen en trainingen van Nederlandse piloten op Amerikaanse vliegbases, die ondanks COVID-maatregelen konden doorgaan.

Militaire mobiliteit
Esper bedankte Bijleveld voor de voortrekkersrol die ons land vervult in het verhogen van de militaire mobiliteit binnen Europa. Snelle verplaatsing van militairen en hun materieel is een belangrijk onderdeel van geloofwaardige afschrikking. Nederland ondersteunt de komende weken de verplaatsing van militair materieel vanuit het oosten van Europa naar Rotterdam, het zogenaamde host nation support. Vanaf deze week gaan 77 Amerikaanse helikopters via vliegbasis Eindhoven en 1.800 voertuigen en containers via de weg naar de Rotterdamse haven. Daar gaat al het materieel via zeetransport terug naar de VS.

Gerelateerde berichten