Weekoverzicht Defensie Operaties

De Nederlandse beveiligingseenheid (force protection) in Afghanistan stak tijd in het opleiden van eigen personeel. Dat kan omdat er vanwege corona minder patrouilles en trainingen zijn. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 20 tot en met 26 mei.

De gevolgen van de coronacrisis halen ook in Afghanistan de nodige creativiteit naar boven. Zoals bij adjudant Jo. Ondanks de sluiting van de gyms op Camp Marmal vond hij een oplossing voor zijn dagelijkse spinninglessen. Hij sprokkelde fitnessfietsen bijeen en vond een buitenlocatie met schaduw en voldoende ruimte tussen de fietsen.

Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Door corona zijn de trainingsactiviteiten van de missie tijdelijk stilgelegd. Ongeveer 50 militairen zijn daarom tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.

Explosievenjacht Willemstad
Zr.Ms. Willemstad is weer terug in Den Helder. De afgelopen 4 maanden vond de bemanning bijna 30 explosieven in de Noordzee. De mijnenjager maakte er deel uit van de zogenoemde Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

De warmte komt weer terug. Alle airco’s.

Coronacrisis
Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in Nederland en in het Caribisch gebied. Ook daar zijn vanwege het coronavirus extra Nederlandse militairen ingezet.

Lopende operaties buitenland:
Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De nieuwe rotatie heeft inmiddels de eerste oefeningen doorlopen en bereidt zich voor op de komende schietoefening met hun Pantserhouwitzers.
In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om de basis draaiende te houden.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen binnen EU trainings missie Mali zijn tijdelijk terug gekeerd naar Nederland vanwege de corona crisis. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
Zr. Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip maakte deze week een logistieke stop. Het schip keert in juni weer terug.
Zr.Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Tevens verleent het stationsschip hulp bij humanitaire rampen en crises.
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij. De langstlopende VPD loopt nog steeds, de mariniers zijn nu op weg terug naar Nederland.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 50 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een perceel in de omgeving van Heerlen.

AutoAuto

Gerelateerde berichten