Defensie gedecoreerden – lintjesregen

“Churchill zei ooit: a reservist is twice a citizen. Als dat zo is, dan bent u inmiddels ten times a citizen.” Dat vertelde minister Ank Bijleveld-Schouten gisteren telefonisch aan Frits Willem Stapel. Ze verraste hem met de mededeling dat Koning Willem-Alexander hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Stapel is een van de 18 Defensiemedewerkers die door de minister werd gebeld. Allen zijn Koninklijk onderscheiden voor bijzondere en langdurige inzet voor de samenleving. Vandaag ontvingen ze de motivatiebrief en een bos oranje tulpen. De uitreiking van het eremetaal laat vanwege de coronacrisis nog even op zich wachten.

Vraagbaak
Frits Willem Stapel diende meer dan 53 jaar bij het Korps Nationale Reserve. Hij deed dat voornamelijk onbetaald en altijd met volle overgave. Bijleveld: “de huidige Korpscommandant roemt uw tomeloze enthousiasme en inzet voor het Korps. U bent voor hem een vraagbaak, steun en toeverlaat en hebt hem zelfs geïnspireerd om commandant te worden.”

Hij overtuigde de leiding ook dat de korpsverjaardag gevierd zou moeten worden bij de oprichting van het oudste stamonderdeel. “Hieruit blijkt maar weer: tradities leunen op mensen. Mensen die de waarde ervan zien en die zich inspannen om het voort te zetten”, aldus de minister.

Eerbetoon Vrijwillige Landstorm
Respect voor traditie en symboliek liet Stapel ook zien als bestuurslid van Stichting De Nationale Landstorm Commissie. De totstandkoming van het Korpsmonument ‘Als t moet’ op de Grebbeberg is goeddeels aan hem te danken. Het is een prachtig eerbetoon aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog.

Rode Kruis
Ook Cyril Vugts kreeg gisteren de minister aan de lijn. De landmachtluitenant die op een militair opleidingscentrum lesgeeft in online rechercheren, ontvangt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact verloren met familie door (gewapend) conflict, ramp, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Sinds 2009 lid – en nu coördinator – van een zogenoemd tracingteam probeert hij deze contacten te herstellen. Bijleveld noemde dit werk van grote waarde voor de vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen.

Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, schreef het boek De Orde voor Militaire Verdiensten, Republiek Korea 1949-1967 en zette een tienerdisco op in Lochem.

De gedecoreerden:
De minister reikt aan de volgende (oud-)Defensiemedewerkers de onderscheiding op een later moment aan uit.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren ir. W.C. Borawitz en W.J.M. Verheijen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-generaal b.d. L.J.A. Beulen en vice-admiraal ir. dr. A.J. de Waard.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren H.F.M. Ruijling, P. van Sprang en mr. F.W. Stapel.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
adjudant-onderofficier E.B. van Holst, kolonel-arts b.d. A. van der Krans, majoor der mariniers R. van der Pol, sergeant-majoor E. Sprokkereef, drs. F.H. Stallmann, korporaal der 1e klasse C. de Vet, 1e luitenant C.H.A.N. Vugts en luitenant-kolonel K.J. Weber MSc.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
mevrouw I.S. Roza-Knol en de heren C. van Vliet en R.A.L. Vos.

Onderstaande (oud-)Defensiemedewerkers krijgen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van hun woonplaats.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-kolonel-arts dr. G.J. Noordergraaf

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
de heer G. Boers en adjudant-onderofficier M.R. de Kreek

Hooikoorts 2020Hooikoorts 2020

Gerelateerde berichten