Weekoverzicht Defensie Operaties

Defensie ondersteunde de civiele autoriteiten weer volop in de strijd tegen het COVID-19-virus. Verdeeld over heel Nederland zijn meer dan 400 militairen aan de slag om te helpen het coronavirus te overwinnen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 15 tot en met 21 april.

Personeel van Defensie helpt bij de inkoop van medische hulp- en beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het maakt daarbij gebruik van bekende (toe)leveranciers, netwerken en internationale relaties. Het LCH werkt met man en macht om kwalitatief goede hulp- en beschermingsartikelen zo snel mogelijk aan ziekenhuizen en (verpleeg)instellingen te leveren.

Militair verpleegkundigen en verzorgenden gingen aan de slag in Amsterdam en Amstelveen.

Defensie doneerde inmiddels bijna 30.000 kilo aan levensmiddelen. Afgelopen week wederom aan voedselbanken en gisteren nog aan Stichting Carabic in Amsterdam.

Met de NH90-helikopter vliegt Defensie vanaf vliegveld de Kooij patiënten van de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland.

Natuurbranden
Chinook-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando ondersteunden de brandweer bij het blussen van natuurgebied de Deurnsche Peel en bij Roermond.

Caribisch gebied
Militairen ondersteunen de lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde op Sint Maarten en Curaçao. Verder biedt militair geneeskundig personeel het corona-testteam op Curaçao de helpende hand. Landmachtmilitairen ondersteunen de kustwacht van de benedenwindse eilanden bij de grensbewaking.

Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in het Caribisch gebied.

Afghanistan
In Afghanistan zijn de COVID-19-beheersingsmaatregelen op NAVO-bases flink aangescherpt. Zo staan er nu in Mazar-e-Sharif schotten op tafels in de eetzaal en draagt al het personeel buiten verplicht mondkapjes. In Kabul is lokaal personeel op de bases gelegerd om de instroom van in- en uitgaand personeel te beperken. Volgens de officiële cijfers van 21 april ligt het aantal COVID-19-besmettingsgevallen in het land boven de 1000. Gezondheidsorganisaties gaan ervan uit dat het aantal veel hoger is. De NAVO-leiding neemt geen enkel risico en probeert het besmettingsrisico met man en macht te verkleinen om de veiligheid van personeel te waarborgen.

In Mazar-e-Sharif werd stil gestaan bij het sneuvelen van korporaal Cor Strik tijdens een patrouille op 20 april 2007. Elk jaar wordt deze gebeurtenis op deze dag door zijn kameraden herdacht. Tijdens een minuut stilte gaan de gedachten ook naar de 24 andere Nederlandse militairen die in Afghanistan het leven lieten.

Nederland draagt met 170 militairen bij aan Resolute Support. Van die groep zijn er 40 tijdelijk teruggehaald naar Nederland, aangezien de trainingen stilliggen. De focus van Resolute Support ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Irak
In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om een basis draaiende te houden.

Lopende operaties buitenland:
Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
Zr. ]Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
Zr.Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 74 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
Het mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Urk vernietigde 4 explosieven op zee.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Gerelateerde berichten