Defensie helpt bevoorrading voedselbanken weer op gang

Medewerkers van Defensie ondersteunen sinds vandaag 3 distributiecentra van Nederlandse voedselbanken. Dat zijn Amsterdam, Tilburg en Haaglanden. Het gaat om militaire steunverlening in het openbaar belang. De militaire organisatie biedt de hulp tot uiterlijk 1 juli. Naar verwachting rooien de distributiecentra het dan weer op eigen kracht.

Defensie zet voor de ondersteuning van voedselbanken meer dan 40 mensen in, voornamelijk jonge onderofficieren van de landmacht. Defensie levert de hulp op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De militairen helpen zo de voedselstroom richting de betreffendevoedselbanken weer op gang. In Nederland maken zo’n 12.000 gezinnen gebruik van een voedselbank. Het is dus belangrijk dat dit mogelijk blijft. Maar het is wel een behoorlijke opgave voor de 3 distributiecentra. Ze hebben te kampen een tekort aan personeel, want er werken gemiddeld wat oudere vrijwilligers bij de voedselbank, die nu vanwege het virus moeten thuisblijven. Ook was er tijdelijk minder aanbod, onder meer door hamstergedrag in supermarkten en sluiting van horecagelegenheden. 3 distributiecentra sloten daarom tijdelijk de deuren. Er zijn in Nederland 10 dergelijke distributiecentra.

Op de juiste plekken
Met hulp van de militairen starten zij nu weer op. De militairen ondersteunen en adviseren op het gebied van logistiek en leidinggeven. Zo helpen ze de distributiecentra de levensmiddelen weer op de juiste plekken te krijgen.

Mid-season sale bij bol.com

Gerelateerde berichten