Weekoverzicht Defensie Operaties

Vanwege de snelle ontwikkelingen rond de coronacrisis kijkt Defensie dagelijks of de bijdrage aan internationale missies moet worden aangepast. Ook in eigen land staat alles bij de krijgsmacht in het teken van de bestrijding van het COVID-19-virus. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 18 tot en met 24 maart.

De situatie is de afgelopen dagen in diverse missiegebieden veranderd. Dit komt door maatregelen en richtlijnen van het gastland of de missieleiding. In steeds meer missiegebieden zijn operaties stilgelegd of teruggeschroefd. In een aantal gevallen heeft de missieleiding de deelnemende landen opdracht gegeven om personeel dat niet-essentieel is voor de missie terug te halen.

Litouwen
Een aantal Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence in Litouwen is besmet met het COVID-19-virus. Het aanwezige personeel op de kazerne in Rukla is daarom in quarantaine geplaatst. Binnen de NAVO-gevechtsgroep wordt nu breed getest op het virus.

Defensie bekijkt welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat gebeurt in nauw overleg met de missieleiding en de Litouwse autoriteiten. Een C-130 Hercules van de luchtmacht haalde maandagnacht 5 militairen op in Litouwen. 2 van hen zijn besmet met het coronavirus, van wie 1 is opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. De anderen zitten inmiddels thuis in isolatie.

Bijdrage bestrijding coronacrisis in Nederland
Militairen leverden maandag 40 beademingsapparaten afgeleverd bij 7 civiele ziekenhuizen in het land. De ziekenhuizen gebruiken de apparaten om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen.

Planners
Sinds zaterdag ondersteunt Defensie bij onder meer het herverdelen van patiënten van Brabantse naar andere ziekenhuizen in het land. Militairen nemen de planning voor hun rekening. Door overbelasting kan Brabant niet zelf op zoek naar plekken om patiënten onder te brengen.

Defensie zet nog meer planners in. 5 militairen ondersteunen de directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de aanpak van de crisis. Ook helpen 3 medische planners bij het ombouwen van het Van der Valk hotel in Zuid-Limburg tot zorghotel.

Noodopvang asielzoekers
Defensie stelt sinds vorige week een terrein voor noodonderdak beschikbaar. Dit is voor mensen die door de coronamaatregelen niet kunnen instromen in het asielproces. Ze worden voor onbepaalde tijd ondergebracht op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp.

Werk jij thuis? Alles om thuis te kunnen werken

Lopende operaties buitenland:
Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Vanwege COVID-19 zijn dat er nu maar zo’n 110. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel. Inmiddels ligt de training in Erbil en Kabul stil tot begin mei.

Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.

Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC, deze trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit.

Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.

Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.

Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.

Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en wordt ingezet voor kustwachttaken.

Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen. Afgelopen week is 1 explosief vernietigd.

Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 51 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.

De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.

20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.
Gerelateerde berichten