Defensie levert planners en beademingsapparatuur in strijd tegen coronavirus

Een team van militaire planners gaat in Noord-Brabant assisteren bij herverdeling van patiënten uit Brabantse ziekenhuizen naar andere ziekenhuizen in Nederland. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
De herverdeling gebeurt om de druk op de lokale ziekenhuizen beter te verdelen. Door overbelasting kan de provincie niet zelf op zoek naar plekken waar de coronapatiënten zijn onder te brengen. Daarom is voor deze taak de hulp van Defensie ingeroepen.

Militairen zijn zeer deskundig in het plannen van operaties en in het gestructureerd verdelen van schaarse middelen. Zij werken in het St. Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daar creëren ze een overzicht van aantallen patiënten en zoeken uit welk hospitaal de patiënt kan opnemen. Vervolgens zorgen de planners ervoor dat de patiënt wordt verplaatst per civiele ambulance.

Beademingsapparatuur
Naast de inzet van planners levert Defensie ook beademingsapparatuur. Die is bedoeld voor gebruik op intensive care afdelingen. De apparatuur is de afgelopen dagen gebruiksklaar gemaakt en wordt na het weekeinde aan civiele ziekenhuizen overgedragen.

Defensie verwacht dat naarmate de crisis vordert de civiele autoriteiten vaker om bijstand van defensie zullen vragen en de organisatie op meer plaatsen wordt ingezet. Op die verzoeken wordt niet vooruit gelopen. Wanneer ze leiden tot daadwerkelijke bijstand maakt het ministerie dat bekend.

Bron: Defensie (foto illustratief)

Gerelateerde berichten