Defensie vangt vanwege coronavirus nieuwe vreemdelingen op

Defensie stelt vanaf vandaag een terrein voor noodonderdak beschikbaar. Het is bedoeld voor mensen die door de coronamaatregelen niet kunnen instromen in het asielproces. Ze worden voor onbepaalde tijd ondergebracht op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, ten oosten van het Lauwersmeer. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft dit de Kamer vandaag per brief gemeld.

Door vreemdelingen in Zoutkamp onder te brengen, komen ze veel minder in aanraking met anderen. De asielprocedure in Nederland gaat onder normale omstandigheden namelijk gepaard met een groot aantal contactmomenten. Die zijn niet alleen met veel personen van verschillende organisaties. Ze gebeuren ook tijdens de diverse verplaatsingen naar asielzoekerscentra door het hele land. Het gaat dan wekelijks om honderden tot zelfs duizenden reisbewegingen van vreemdelingen, medewerkers, advocaten en tolken.

De absolute noodzaak om het coronavirus maximaal onder controle te houden, maakt het onmogelijk het asielproces in stand te houden. Voor nieuwe vreemdelingen wordt de procedure daarom opgeschort. In afwachting daarvan biedt Defensie nu tijdelijk noodonderdak.

Terrein niet verlaten
Na registratie in Ter Apel gaan ze per bus naar de kazerne. “We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen”, zegt Broekers-Knol. “Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen.”
De vreemdelingen die Defensie opvangt, mogen het terrein niet verlaten. Vertrek uit de kazerne gebeurt onder begeleiding.

Marechaussee
In de strijd tegen de verspreiding van het virus worden ook de buitengrenzen goed in de gaten gehouden. Onder andere de Koninklijke Marechaussee neemt maximaal maatregelen om besmetting te voorkomen. De inzet bij de grensbewaking noemt Broekers-Knol juist nu een essentiële steun in de maatregelen tegen de ongecontroleerde verspreiding van het virus.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten