Internationaal special forces-hoofdkwartier (SOF) maakt zich op voor NAVO-inzet

Voor het internationaal samengestelde Special Operations Forces hoofdkwartier is een bijzonder jaar van start gegaan. 2020 staat in het teken van trainen om in 2021 stand-by te staan voor de NATO Response Force (NRF). Het is dan voor het eerst dat 3 landen gezamenlijk een hoofdkwartier vormen dat SOF-operaties (special operations forces) van de NRF aanstuurt.
Het Composite Special Operations Component Command, (C-SOCC) wordt grotendeels gevormd door België, Denemarken en Nederland. Reden voor de oprichting van een speciaal internationaal SOF-hoofdkwartier is de toenemende vraag naar deze capaciteit en tegelijkertijd een tekort binnen de NAVO om zo’n hoofdkwartier vorm te geven. Om gecertificeerd te worden als SOF-hoofdkwartier van de NRF doet het C-SOCC in 2020 mee aan een hele serie oefeningen. Afgelopen week vond de kick off-conferentie plaats in het Deense Aalborg.

Voor het eerst samengebracht
C-SOCC staat onder bevel van Denemarken. Commandant is de Deense generaal-majoor Peter Boysen. Hij geeft normaal leiding aan de Deense evenknie van het Netherlands Special Operations Command. “Met deze conferentie zijn voor het eerst de landen samengebracht die deel uitmaken van het hoofdkwartier. Zo krijgen we een gemeenschappelijk begrip van hoe ver het werk is gevorderd en wat er nog nodig is om het hoofdkwartier in te zetten in de NAVO-context.”

Gerelateerde berichten