Defensie neemt maatregelen na ongeval Fennek

Defensie heeft maatregelen getroffen na een ongeval tussen een Nederlands Fennek-verkenningsvoertuig en een voertuig van de Duitse Bundeswehr. Dit gebeurde in de vroege ochtend van 19 november 2018 op het oefenterrein Bergen-Hohne. Daarbij raakten alle 6 inzittenden (zwaar)gewond. Het vandaag uitgebrachte inspectierapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) leidt nu ook tot bredere maatregelen binnen de krijgsmacht.Defensie neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Over de uitvoering wordt uiterlijk over 6 maanden gerapporteerd. De IVD is de onafhankelijk toezichthouder van Defensie voor fysieke en sociale veiligheid. De organisatie onderzoekt de toedracht van voorvallen. De bedoeling van het rapport is ervan te leren en herhaling te voorkomen.

De IVD concludeert dat de bemanning van de Fennek onervaren was en daarmee onvoldoende voorbereid op haar taken tijdens de oefening. De IVD beveelt aan om bij alle operationele commando’s na te gaan of het Defensiebrede opleidingsbeleid nadelige effecten heeft. Defensie gaat dit doen en indien nodig worden er aanpassingen doorgevoerd. Dit laten minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser in een reactie aan de Tweede Kamer weten.

Commandanten beter voorbereid
De IVD adviseert verder om commandanten beter voor te bereiden op de afweging tussen de veiligheid en het belang van een oefening. De minister en staatssecretaris geven aan dat daarom de jaarlijkse uitvoeringsopdracht wordt bezien op balans en haalbaarheid.

Dat betekent volgens hen dat commandanten er in bepaalde gevallen ook voor moeten kiezen om opdrachten niet of in beperkte mate te doen. En dan terug te koppelen dat er bijvoorbeeld onvoldoende personeel beschikbaar is. De commandanten krijgen ook hulp bij het bewuster en alerter omgaan met de risico’s.

Rijden met nachtzichtapparatuur
Na het ongeluk in Bergen-Hohne is de basisopleiding voor de Fennek al aangepast. De lesvoertuigen zijn aangepast en er is extra aandacht voor het rijden met nachtzichtapparatuur, met name op onverharde wegen.

Ook heeft de Commandant Landstrijdkrachten uitleg gegeven aan zijn ondercommandanten over de uitvoering van opdrachten. Die worden nu twee maal per jaar worden beoordeeld op basis van wenselijkheid, haalbaarheid en een goede risico-afweging.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten