Weekoverzicht Defensie Operaties

Zr. Ms. De Ruyter is onderweg naar de Perzische Golf. Het luchtverdedigings- en commandofregat gaat de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio in kaart brengen. Een overzicht van Defensie-operaties in de week van 22 tot en met 28 januari.

Onderzoek drugssmokkel
De Koninklijke Marechaussee heeft in een woning in Rotterdam bijna 600.000 euro gevonden. De 67-jarige bewoner wordt verdacht van witwassen. De marechaussee doorzocht de woning vanwege een onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol.

Lopende operaties buitenland
Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Nederland doet in Afghanistan met ongeveer 170 militairen mee aan Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul trainen en adviseren ze de Afghaanse politie en het leger. De missie loopt tot eind 2021.

Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.

Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.

Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.

Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog wel ondersteund met 4 stafofficieren in Bamako.

Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.

Een beveiligingsteam van mariniers, een zogenoemd Vessel Protection Detachment (VPD) beveiligde in de Golf van Aden een Nederlands schip tegen piraterij.

Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachements (beveiligingsteams van mariniers). Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.Lopende acties/operaties binnenland
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 33 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig. Tevens zijn 4 explosieven op zee vernietigd.

De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment heeft Nederland deze taak.

20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli 2020.

Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen en winkelpanden in de omgeving van Zeist.

Militairen van de Compagnie in de West zochten naar verborgen ruimten in de SDKK-gevangenis op Curaçao. Dat gebeurde op verzoek van de autoriteiten.
Gerelateerde berichten