patrouilleschip-Zr.Ms. Holland_Noventas by MinDef

Weer pijnlijk materieelprobleem bij Marine

Opnieuw een pijnlijk materieelprobleem voor de Koninklijke Marine. De zeemacht heeft alle vier de Oceangoing Patrol Vessels (OPV) langs de kade moeten leggen omdat de brandblusinstallatie kuren vertoont.
Het probleem kwam onlangs aan het licht tijdens een controle op het OPV Zr. Ms. Holland. De beugels en koppelingen van de blusinstallatie bleken niet bestand tegen de hoge waterdruk in het systeem. Vervolgonderzoek maakte duidelijk dat het ook op de andere OPV’s aan de orde is.
Omdat de patrouilleschepen vergeleken met bijvoorbeeld fregatten een kleinere bemanning hebben, is het volgens de marine onveilig om zonder een goed werkende blusinstallatie te varen. Brand blussen is aan boord van de schepen grotendeels geautomatiseerd. Daarom moeten de schepen in Den Helder langs de kant blijven liggen.
Mistinstallatie
Staatssecretaris Visser (Defensie) belooft de Tweede Kamer in een brief dat de marine zijn uiterste best doet de OPV’s zo snel mogelijk weer in de vaart te hebben. Desondanks gaat de marine ervan uit dat vervanging of reparatie van de zogeheten mistinstallatie tot een jaar kan duren. In die periode staat de Holland op de rol om te dienen als stationsschip op de Nederlandse Antillen. Deze uitzending gaat wel door, maar met extra personeel en brandblussers.

De OPV’s zijn het tweede product van scheepsbouwer Damen dat een ernstig technisch defect laat zien. Het grootste vaartuig van ons land – de Zr. Ms. Karel Doorman – werd in 2016 slechts drie jaar oud noodgedwongen uit de vaart genomen omdat een van de elektromotoren die voor de voortstuwing zorgen kapot was. Het schip bleef acht maanden uit de roulatie.

Net als bij de Doorman lijkt er bij de OPV’s sprake van een ontwerp- of installatiefout. Het oudste OPV is nu vijf jaar oud waardoor slijtage niet voor de hand ligt. De rekening voor het herstel zal de marine hoogstwaarschijnlijk neerleggen bij de bouwer.

Bron: telegraaf / Defensie

Vereningd Koningrijk, Chatham, 08 juni 2017
Tijdens de herdenking van de slag om Medway geeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Maurits van Nassau, van Vollenhove als speciale adjudant van zijne koninklijke hoohheid de Koning acte de presence. Er wordt een vlootschouw bekeken, diverse plaquettes worden onthuld, de marinierskapel geeft samen met de Engelse equivalent een optreden en er is een bezoek aan Zr. Ms. Holland.

Herdenken Tocht naar Chatham: ‘Nederlanders niet bevechten, maar imiteren’ (video)

In Chatham herdachten Royal Navy en Koninklijke Marine gisteren hoe een vlootverband 350 jaar geleden in deze Zuid-Engelse havenplaats huishield. Het was het vlootverband onder leiding van Michiel de Ruyter. Tijdens een gewaagde actie in juni 1667 werd de inmiddels legendarische ketting over de Medway stuk gevaren en de Engelse vloot deels vernietigd en deels ingenomen.

Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk toonde zich trots op deze ‘eerste geïntegreerde operatie van vloot en Korps Mariniers’. De ketting, ooit bedoeld om de Nederlanders buiten de deur te houden, zag de vlootvoogd nu als symbool voor gezamenlijke verdediging en langdurende samenwerking. Verkerk benoemde verder het immense belang van de handhaving van de vrije zee, wereldwijd, als hoge defensie-prioriteit.

Wake-up call
De Britse First Sea Lord, sir Philip Jones, zag de Tocht naar Chatham weliswaar als een gevoelige nederlaag, maar tegelijkertijd ook als een ‘wake-up call’ voor de Engelse zeestrijdkrachten. “Zoals onze koning Charles II destijds zei: ‘Don’t fight the Dutch, imitate them’. Dit leidde tot een wederopbouw en 2 eeuwen Britse dominantie op de wereldzeeën.”

De hoogste Engelse marineman roemde verder de uitstekende samenwerking tussen beide landen en marines. “We zijn standvastige bondgenoten; we moeten die band bestendigen en verbeteren, los van welke vorm van BREXIT dan ook.”

tekst gaat verder…
Veel te danken
Voor de speciale gelegenheid in Chatham nam Zijne Koninklijke Hoogheid prins Maurits vanaf Upnor Castle, langs de Medway, een vlootschouw af. De prins zei daarbij dat de tijd van onderlinge twist ver achter ons ligt en riep graag in herinnering hoeveel Nederland nog steeds te danken heeft aan de Britten ten aanzien van de bevrijding van 1945.

Herdenking Slag om Medway @UK

Ter gelegenheid van de herdenking lagen Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Urania afgemeerd in Chatham. De band van HM Royal Marines Portsmouth en de Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgden de muzikale omlijsting.

Bron: Defensie