cropped-img_0049-1-750x420

Bonden bereiden nieuwe acties voor

De gezamenlijke vakbonden voor het defensiepersoneel hebben op 12 juli een Actiecentrum (AC) ingericht. Dit Actiecentrum zal de komende maanden fungeren als een commandocentrum voor de acties die de bonden aan het organiseren zijn.

Op 5 mei, tijdens Veteranendag en de Marinedagen hebben de eerste beperkte acties plaatsgevonden. Deze waren publieksvriendelijk. Maar er zullen de komende maanden ook acties gevoerd gaan worden die pijn gaan doen. Er liggen verschillende plannen. Sommige gereed voor uitvoering, andere moeten nog verder voorbereid worden.
Om de defensieacties in de verschillende regio’s goed vorm te kunnen geven, wordt per defensieonderdeel een Regionaal Actie Centrum (RAC) ingericht. Zonder deze RAC’s kunnen wij niet komen tot effectieve en breed gedragen defensieacties. Het is van wezenlijk belang dat het defensiepersoneel zich kan identificeren aan de komende defensieacties voor een eerlijke en rechtvaardige defensie-cao! Deelname door het personeel via een RAC is dan ook cruciaal! Aanmelden voor deelname aan een van de RAC’s kan bij het Actiecentrum, via dit formulier.

Bron: Defensiepersoneel in actie

patrouilleschip-Zr.Ms. Holland_Noventas by MinDef

Marine blokkeert website vakbonden in hoogoplopend conflict

Uitgerekend nu het cao-conflict bij defensie het kookpunt nadert, zijn militairen aan boord van marineschepen verstoken van nieuws van de belangrijkste website van de vakbonden. De marine blokkeert de pagina omdat de internetsnelheid op schepen te traag is.

‘Turkse praktijken’ noemt militair Koen de Buck die vaart op de Zr. Ms. Holland de blokkade op Nederlandse marineschepen, verwijzend naar het inperken van de persvrijheid in dat land na de mislukte staatsgreep.
Op defensiepersoneelinactie.nl delen de vakbonden het laatste nieuws met hun leden over het cao-conflict dat hoog is opgelopen en nu al maanden duurt. Maar militairen op zee die de website op zee bezoeken krijgen een mysterieuze foutmelding. Hierin staat dat op advies van de marine de website wordt geblokkeerd en dat de militair zelf moet afwegen of hij toch de informatie wil zien.
Volgens de marine is de blokkade geen doelbewuste actie om vakbonden dwars te zitten. De internetverbinding op schepen is gewoon heel traag, 2 mb per seconde om precies te zijn. Dat is een factor vijftien lager vergeleken met de gemiddelde snelheid die mensen thuis hebben. Op die lage snelheid moeten ook alle operationele netwerken in de lucht worden gehouden, zoals verbindingen met de basis in Den Helder en de NAVO.

Dat betekent voor het personeel dat ze niet alle websites kunnen bezoeken die ze zouden willen. Vooral de pagina’s die heel zwaar laden, worden geblokkeerd.

Annemarie Snels van vakbond AFMP kent de problemen van internet aan boord. ,,Die zijn al jarenlang een groot probleem, maar het is duidelijk dat het nu heel snel moet worden opgelost. Websites van vakbonden moeten gewoon bereikbaar zijn.’’

Volgens de marine zijn er experimenten om de snelheid van het internet omhoog te krijgen, maar is daar nog geen beslissing over genomen.

Bron: AD / Twitter / Defensie