marechausse-schiphol_noventas-by-mindef

Stiptheidsacties Marechaussee op vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

De vakbonden van defensiepersoneel roepen hun leden bij de Koninklijke Marechaussee op om vanaf 4 augustus te starten met stiptheidsacties op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Hennis van Defensie. De stiptheidsacties in Eindhoven en Rotterdam houden in dat marechaussees de wet- en regelgeving strikt zullen naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal.
Vooralsnog blijft Schiphol buiten de actie. Daar zullen marechaussees wel actieflyers overhandigen aan vertrekkende passagiers. Dat gebeurt ook in Eindhoven en Rotterdam.
cao-overleg
Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90%) van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep. De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput. De maat is vol!
Daarom verwachten defensie medewerkers, burgers en militairen, een cao-bod dat recht doet aan de zwaarte, complexiteit en risico’s van hun werk.
Dat bod zal onder meer moeten leiden tot een substantiële inkomensverbetering. Verder eisen de bonden een realistische ontslagleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt.
Een ander belangrijke maatregel die Defensie moet nemen is een verbetering van het flexibele personeelsbeleid. De grootste groep militairen heeft een tijdelijk contract. Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten moet Defensie meer doen in hun persoonlijke belang. Het beleid is nu te veel geënt op het organisatiebelang.

Bron: Defensiepersoneelincactie.nl / Defensie

cropped-img_0049-1-750x420

Bonden bereiden nieuwe acties voor

De gezamenlijke vakbonden voor het defensiepersoneel hebben op 12 juli een Actiecentrum (AC) ingericht. Dit Actiecentrum zal de komende maanden fungeren als een commandocentrum voor de acties die de bonden aan het organiseren zijn.

Op 5 mei, tijdens Veteranendag en de Marinedagen hebben de eerste beperkte acties plaatsgevonden. Deze waren publieksvriendelijk. Maar er zullen de komende maanden ook acties gevoerd gaan worden die pijn gaan doen. Er liggen verschillende plannen. Sommige gereed voor uitvoering, andere moeten nog verder voorbereid worden.
Om de defensieacties in de verschillende regio’s goed vorm te kunnen geven, wordt per defensieonderdeel een Regionaal Actie Centrum (RAC) ingericht. Zonder deze RAC’s kunnen wij niet komen tot effectieve en breed gedragen defensieacties. Het is van wezenlijk belang dat het defensiepersoneel zich kan identificeren aan de komende defensieacties voor een eerlijke en rechtvaardige defensie-cao! Deelname door het personeel via een RAC is dan ook cruciaal! Aanmelden voor deelname aan een van de RAC’s kan bij het Actiecentrum, via dit formulier.

Bron: Defensiepersoneel in actie