hennis in Mali_Noventas by MinDef

Als Hennis vertrekt, is het leger nog niet gered

Hoe zal het nu verder gaan met de krijgsmacht?
Minister Hennis van Defensie verdedigt zich vandaag in de Tweede Kamer tegen de harde kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: de wil om een missie door te laten gaan ging stelselmatig boven de veiligheid van het personeel. Het politieke oordeel van de Kamer zal hard zijn, maar niet zonder zelfverwijten

Het Nederlandse leger piept en kraakt…
Wezenlijke vragen die nog pijnlijker dan voorheen op het kabinet èn de Kamer afkomen zijn: is het fatale granaatongeluk in Mali het symbool van de afgebladderde staat van de krijgsmacht en de gebrekkige politieke wil om daar iets aan te doen? En: is het nog wel verantwoord om onder deze omstandigheden op missie te gaan?

Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, nam vorige week een voorschot op het antwoord. Hij denkt van niet. Door de uitzenddruk in de afgelopen jaren ‘zijn de grenzen van veilig werken opgezocht’, aldus Joustra in zijn onderzoeksrapport. Als in de toekomst een militaire missie wordt overwogen is het ‘noodzakelijk dat het ministerie van Defensie een stevige en kritische houding aanneemt ten opzichte van de risico’s’. Dat is nu dus nog niet het geval, is de harde conclusie van Joustra. tekst gaat verder…
Dat borduurt naadloos voort op de vaststelling van de Algemene Rekenkamer, vorig jaar, dat Defensie piept en kraakt onder de bezuinigingslast. Missies in Irak en Mali werden al fors ingekrompen vanwege een gebrek aan onderhoudspersoneel en geschikt materieel. Ook het vermogen om het eigen grondgebied te verdedigen is in gevaar.

…onder aanhoudende bezuinigingen…
De volgende vraag is dan wiens schuld dat is. En daarbij gaat bijna niemand in de Tweede Kamer vrijuit. Alle politieke partijen die jarenlang hebben meebezuinigd op de krijgsmacht zullen zichzelf dinsdag in de spiegel tegenkomen als ze Hennis verwijten maken. VVD, CDA, PvdA en Geert Wilders’ PVV – sinds het kabinet Rutte I zijn alleen al deze partijen verantwoordelijk voor meer dan een miljard euro korting op Defensie. Tegelijkertijd bleven de kabinetten Rutte I en II wel aansturen op nieuwe missies. In het geval van Mali was het zeker niet Hennis, maar vooral coalitiepartner PvdA, die dit jaar nog aandrong op verlenging – alle personele en materiële problemen ten spijt.

Jarenlang waren de klachten daarover nog tamelijk theoretisch van aard. Het waren vooral de militaire vakbonden die waarschuwden dat de organisatie onder de voortdurende sanering dreigde te bezwijken. Maar recentelijk werden de gevolgen pijnlijk zichtbaar voor iedereen. Niet alleen bij Kevin Roggeveld (24) en Henry Hoving (29) ging het namelijk mis, toen zij in Mali omkwamen door een voortijdig ontploffende mortiergranaat.

In maart 2016 kwam commando-instructeur Sander Klap (35) om het leven op een ongeschikte en niet-gekeurde Defensie-schietbaan in Ossendrecht, zonder de juiste begeleiding. In 2015 sneuvelden René Zeetsen (30) en luitenant Ernst Mollinger (26) toen hun Apache-helikopter in Mali neerstortte door een technisch mankement. Over de Hercules-transportvliegtuigen in Eindhoven verscheen in 2014 al een uiterst kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
tekst gaat onder foto verder…
d170207ge2070-a

…die nu leiden tot een noodtoestand…
Hoewel dat bewustzijn over de noodtoestand inmiddels wel is neergedaald over het Binnenhof, leidde dat nog niet tot een substantieel reddingsplan. Defensie bleef jarenlang de favoriete bezuinigingspost. Zelfs nadat toenmalig minister Hillen en de commandant der strijdkrachten in 2012 waarschuwden dat er echt niets meer af kon, ging het snijden door. De SP boekte nog eens anderhalf miljard in in het verkiezingsprogramma, PvdA en GroenLinks een miljard. Maar ook partijen als D66 en de PVV vonden dat er nog wel een half miljard euro vanaf kon.

Zelfs in de huidige formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wordt nog steeds gesproken over budgetten die volgens Defensie zelf volstrekt ontoereikend zijn. Zelfs als de verkiezingsbelofte van het CDA van 2,1 miljard euro extra per jaar wordt ingewilligd, is dat niet genoeg om alle voorraden aan te vullen, het allernoodzakelijkste onderhoud te plegen en huidige missies goed voort te zetten, heeft Hennis luid en duidelijk laten weten. De 1 miljard extra die haar eigen partij wil uittrekken is al helemaal te weinig. Volgens de bewindsvrouw is jaarlijks minstens 2,3 miljard extra nodig om de krijgsmacht te onderhouden en te moderniseren. En zelfs dan komt Nederland niet eens in de buurt van de gemiddelde Europese defensie-uitgaven, laat staan in de buurt van de bijdrage die de VS van Nederland eisen.

Het is die combinatie van tekorten en de onwil van Defensie om daaraan toe te geven, die volgens de Onderzoeksraad leidde tot het ongeluk in Mali. De ‘can do’-mentaliteit laat binnen de hiërarchie weinig ruimte tot zeuren. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

…maar nog niet tot een reddingsplan
Zo wordt het Kamerdebat dinsdag niet alleen bepalend voor de toekomst van Hennis als minister, maar ook voor hoe het nu verder zal gaan met de krijgsmacht. Gaat het aanstaande derde kabinet-Rutte door op op dezelfde weg, met een krijgsmacht die weliswaar een steentje bijdraagt in de strijd in Irak, Mali en Litouwen, maar die zichzelf daarbij structureel overvraagt?

Of mag de nieuwe minister een serieus plan maken voor een sterkere, snellere en modernere krijgsmacht, met het vermogen om langdurig en relatief veilig mee te doen aan internationale missies? Militairen worden dan in elk geval met deugdelijk materieel op pad gestuurd.

Vanuit het NAVO-hoofdkwartier in Brussel wordt al enige tijd gevraagd om dat laatste, inclusief de bijbehorende rekening: als Nederland wil toewerken naar de norm die het militaire bondgenootschap zichzelf heeft opgelegd – 2 procent van het bruto binnenlands product investeren in defensie – moet er de komende jaren 8 miljard euro bij. Dat is 8 miljard meer dan er nu wordt besteed. Niet Hennis maar de formerende partijen bepalen hoe veel van die kloof gedicht gaat worden.

Bron: Volkskrant / Defensie

Budel - Nederlandse commando's van het KCT, Korps Commando Troepen maken zich klaar voor de eerste missie in Mali. De MINUSMA missie bestaat uit waarnemen en verkennen. In eerste instantie gaan ze werken vanuit Goa. Evert-Jan DanielsBudel - Nederlandse commando's van het KCT, Korps Commando Troepen maken zich klaar voor de eerste missie in Mali. De MINUSMA missie bestaat uit waarnemen en verkennen. In eerste instantie gaan ze werken vanuit Goa. foto: Evert-Jan Daniels

Commando’s doen aangifte tegen Defensie voor ongeval schietbaan Ossendrecht

Vijf commando’s doen aangifte tegen het ministerie van Defensie. Ze verwijten Defensie dood door schuld nadat hun collega vorig jaar tijdens een schietoefening in Ossendrecht per ongeluk werd doodgeschoten.
Hun advocaat Michael Ruperti heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Op een schietbaan in Ossendrecht werd vorig jaar een 35-jarige sergeant doodgeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef in juni in een rapport dat er heel veel mis was op de schietbaan.
De locatie was niet gekeurd en er hingen linnen doeken in plaats van kogelwerende wanden. Het Korps Commandotroepen wilde al jarenlang een eigen schietbaan die veilig genoeg was om op te oefenen, maar kreeg die maar niet.
Irak
Volgens de commando’s die aangifte gaan doen tegen het ministerie is er veel meer mis bij Defensie. Volgens hen zijn de materialen die ze gebruiken zo oud dat ze hun missies met gevaar voor eigen leven doen. Om die reden beraden ze zich ook op een mogelijke rechtszaak tegen Defensie om de missie naar Irak voortijdig te laten stoppen.
Minister Jeanine Hennis (Defensie) stond deze week al onder grote druk nadat bleek dat twee militairen tijdens de missie in Mali om het leven waren gekomen door een mortiergranaat die onveilig was. De granaat had volgens het onderzoek zwakke plekken in het ontwerp.

Asscher
Demissionair vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) vond de conclusies van de onderzoeksraad dermate zwaar dat de minister moet overwegen om op te stappen.
Vrijdag liet Hennis in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze laat onderzoeken of Defensie nalatig is geweest.

Om de tafel
Defensie laat in een reactie weten nog niet op de hoogte zijn van een aangifte, maar zou graag met de commando’s om de tafel te willen. “We begrijpen de onrust en gaan graag het gesprek aan om deze weg te nemen. De problemen bij het Korps Commandotroepen zijn bekend en gelden voor heel Defensie. Maatregelen zijn ingezet en er wordt gewerkt aan herstel. Dat heeft tijd nodig. De dood van een collega komt bij iedereen hard aan.”

Defensie zegt binnenkort ook met een uitgebreide reactie te komen op het rapport van de OVV naar aanleiding van het ongeluk in Ossenrecht. Ook na dit incident uitte de raad harde kritiek op Defensie.

Bron: Nu.nl /Defensie