Mali, Gao, 23 januari 2017.. Patrouille van TGDF (Task Group Desert Falcon)  door Gao en regio..Foto: .50 Boordschutter van de MB.

Kamer geeft groen licht voor verlenging missies

De Tweede Kamer heeft gisteren brede steun uitgesproken voor verlenging van de VN-vredesmissie in Mali en de NAVO-missie in Afghanistan.
De bijdrage wordt verlengd tot eind 2018. Met deelname aan Minusma draagt Nederland bij aan de stabiliteit in Mali en daarmee de bredere Sahel-regio. De Nederlandse blauwhelmen richten zich net als tot nu toe, ook volgend jaar vooral op het verzamelen en analyseren van inlichtingen. Een eenheid voor lange-afstandsverkenning met nationale ondersteuning vormt de kern. Het beheer van Kamp Castor is inmiddels in Duitse handen. Het aantal Nederlandse militairen wordt gereduceerd tot maximaal 250.
Ongeveer 100 militairen blijven meedoen aan Resolute Support in Afghanistan. De missie richt zich op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie. De Nederlandse adviseurs delen hun kennis op het gebied van operationele planning, logistiek, bedrijfsvoering en gender. De medische-, transport- en beveiligingseenheden zorgen ervoor dat de NAVO-adviseurs in en rond Mazar-e-Sharif hun werk kunnen doen.

Kamerleden wensten de militairen, ieder in hun eigen bewoordingen, een goede uitzending en behouden terugkeer.

Bron: Defensie

reaper_noventas-by-mindef

Miljoenen injectie voor defensie

Defensie rekent nog dit jaar af met de grootste tekorten. Met spoed gaat de krijgsmacht investeren in materieel en mensen. Er komen direct miljoenen vrij voor transport, inlichtingen, medische teams en voor het onschadelijk maken van bommen. Munitievoorraden worden aangevuld. En er komt een nieuw squadron mariniers.
De luchtmacht beschikt binnenkort bovendien over vier Reapers: onbemande verkenningsvliegtuigen. De aankoop was eerder uitgesteld. De grote, voorlopig onbewapende drones, die zo’n 40 miljoen euro per stuk kosten, zijn met hun sensoren vooral bedoeld voor het vergaren van inlichtingen.

400 miljoen extra
Minister Bijleveld (Defensie) zal 400 miljoen euro extra vrijmaken voor de begroting van komend jaar. Die aanpassing komt naar verwachting vrijdag naar buiten. Voor de luchtverdedigingsfregatten van de marine die vanwege gebreken niet volledig operationeel zijn, zoals donderdag bleek, is voorlopig geen geld.
De maatregelen nu zijn er vooral op gericht de krijgsmacht meer en beter te laten oefenen en uitgezonden militairen meer ’uithoudingsvermogen’ te geven. De 400 miljoen extra zijn een eerste aanzet. Uiteindelijk, in 2021, moet er jaarlijks ruim anderhalf miljard euro meer naar defensie.
Meer en beter oefenen
Het extra geld voor defensie moet ervoor zorgen dat de krijgsmacht meer en beter kan oefenen, dat ze militaire missies langer en met grotere slagkracht kan volhouden en daarbij minder afhankelijk is van partnerlanden. De eerste investeringen zijn vooral gericht op gevechtsondersteuning en operationele assistentie.
Momenteel is bijvoorbeeld de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ver overvraagd, zowel in missiegebieden als in Nederland – denk aan een ’verdacht pakketje’ op een station of een oude vliegtuigbom in een vissersnet. Door de dienst meer armslag te geven, hoeven operaties niet langer te wachten.

Transport remmende factor
Ook transport is nu vaak een remmende factor bij operaties. Defensie gaat daarom meer vliegtuigen, vrachtwagens en schepen inhuren. Er komt meer geld voor communicatiemiddelen, voor de sleutelaars van de genie en voor ict. Bovendien komen er extra militaire hospitaals beschikbaar voor missiegebieden.
Om de reguliere eenheden van het Korps Mariniers te ontlasten, wordt er een nieuw squadron ’zeecommando’s’ opgericht dat vooral is gericht op het beschermen van Nederlandse koopvaardijschepen. Dit Fleet Marine Squadron kan ook assistentie verlenen zoals na orkaam Irma op Sint Maarten.

Reaper
Ook de versnelde aanschaf van de Reaper (’Magere Hein’) springt in het oog. De koop was in 2013 zo goed als rond, maar werd uitgesteld wegens geldgebrek. Nu er extra geld is, worden de vier toestellen inclusief grondapparatuur alsnog ’van de plank’ gekocht. De grote drones, die zo’n 40 miljoen euro per stuk kosten, zijn met hun sensoren vooral bedoeld voor het vergaren van inlichtingen. De toestellen bewapenen met aanvalsraketten is voorlopig niet aan de orde.

Bron: Telegraaf / Defensie