Schaarsbergen 11 en 12 oktober 2016 
Jonge politici uit de verschillende partijen (van links tot rechts) zijn uitgenodigd door de CDS, generaal Tom Middendorp, om kenis te maken met defensie. Het is een twee daags programma waarin de deelnemers verschillende lessen krijgen als leiderschap, commando voering, schieten en ook een grens verlechende activiteit.

Ex-militairen in regio Utrecht ingezet in strijd tegen lerarentekort

Het lerarentekort in de regio Midden-Nederland is inmiddels zó groot dat een beroep wordt gedaan op ex-militairen.
En dat is hard nodig, zegt Joost Spijker die met zijn organisatie Transvita namens 35 schoolbesturen in Midden-Nederland probeert het lerarentekort terug te dringen. ,,Los van de griepgolf krijgen we nu nu al in vijftien procent van de gevallen de gaten niet gevuld. En dat wordt in de toekomst alleen maar sterker.’’

Dus heeft Spijker z’n hoop gevestigd op het ministerie van Defensie. ,,Het overdragen van kennis is in het leger erg belangrijk. In bijna elke militair schuilt wel een instructeur. Het zijn vaardigheden die natuurlijk heel goed passen bij het onderwijs.’’
Ook praktisch gezien is het volgens Spijker ‘logisch’ om de pijlen te richten op oud-militairen. ,,Bij Defensie wordt veelal gewerkt met tijdelijke contracten. Jaarlijks loopt gemiddeld tien procent van de contracten af.’’ Om hoeveel mensen het gaat, weet Spijker niet. ,,Maar er zitten heel veel potentiële leerkrachten tussen.’’
Daarnaast is er nog een ander voordeel, betoogt Spijker. ,,Er zit niet zoveel verschil tussen de cao’s van militairen en leerkrachten. Een militair hoeft niet heel veel in te leveren als hij het basisonderwijs in gaat. In elk geval een wereld van verschil met een bankier die momenteel 80.000 euro per jaar verdient.’’

Geschikt/Ongeschikt
Spijker heeft de eerste gesprekken met ex-militairen al achter de rug. ,,Die zijn zeer goed verlopen. Naast didactische kwaliteiten kijken we ook naar empathisch vermogen en of je bij de organisatie past. En natuurlijk is dan niet iedereen geschikt, maar dat geldt in elke selectieprocedure.’’
Juist in de regio Utrecht is het lerarentekort erg nijpend. ,,Het is een stad die razendsnel groeit’’, zegt Spijker. ,,Het aantal leerlingen stijgt veel harder dan het aantal docenten. En dat loopt de komende jaren alleen nog maar meer uit de pas.’’

Met name met de huidige griepgolf wordt het probleem zichtbaar. ,,De vervangingspool is niet groot genoeg. Er is nu al te weinig capaciteit om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden.”
Het ministerie van Defensie kon nog niet reageren op het nieuws.

Bron: AD / Defensie (illustratief)

ministerie van Defensie in Den haag

Europese commissie tikt Defensie op de vingers

De Europese Commissie vindt dat het Nederlandse ministerie van Defensie Nederlandse bedrijven voortrekt bij aanbestedingen. Dat is tegen de afspraken en daarom start de Europese Commissie een juridische procedure.
Het is binnen de Europese Unie afgesproken dat voor grote orders bij ministeries een Europese aanbesteding uitgeschreven dient te worden. ‘Dat doet Defensie ook netjes maar daar koppelen ze allemaal randvoorwaarden aan’, zegt Europaverslaggever Jesse Pinster. De Europese Commissie noemt dat ‘onrechtvaardige compensatieverplichtingen’.
Randvoorwaarden
Nu weten we niet om wat voor aanbestedingen dat gaat maar even hypothetisch: een Roemeens bedrijf bouwt straaljagers voor Defensie. Dan moeten zij volgens die randvoorwaarden bepaalde onderdelen of onderhoudscontacten afsluiten bij Nederlandse bedrijven. ‘De EC vindt dat in strijd met de Europese regels dus zijn ze een inbreuk-procedure begonnen’, zegt Pinster. De Nederlandse regering zegt in een reactie ‘verdere dialoog hierover met vertrouwen tegemoet te zien’ en ‘binnen de gestelde termijn antwoord te geven op de kritiek en de vragen die de Commissie heeft gesteld.’

Regeerakkoord
Pinster kwam in het regeerakkoord nog wat tegen over de aanbestedingen. ‘Daarin staat dat deze regering een eerlijk speelveld wil creëren voor bedrijven in Europa, vooral om Nederlandse bedrijven te helpen. Maar nu lijkt het erop dat ze zich daar zelf ook niet aan houden’, merkt hij op.

Nederland is overigens niet het enige land dat zich niet aan de Europese regels houdt. ‘In Denemarken zou hetzelfde spelen’, weet Pinster. In Italië, Polen en Portugal gaan ze zelfs nog een stapje verder. ‘Daar vergeven ze contracten meteen aan Italiaanse, Poolse of Portugese bedrijven.’ Tegen deze landen is een vergelijkbare procedure gestart.

Brn: BNR / Defensie