20180213-anti-isis-bijeenkomst_noventas-by-mindef

Anti-ISIS-coalitie: Nu inzetten op stabilisatie Irak

Defensieministers van de anti-ISIS-coalitie hebben vandaag in Rome de voortgang van de strijd tegen de terreurbeweging besproken. Inmiddels komt de fase van stabilisatie in zicht.

Minister Ank Bijleveld-Schouten was ook aanwezig in Rome. Zij benadrukte dat de militaire strijd tegen ISIS nog niet is afgelopen. “Dit blijkt wel uit de berichten die we nog steeds dagelijks in het nieuws horen. Als we willen voorkomen dat ISIS weer ergens de kop opsteekt , moeten we zorgen dat er iets in de plaats komt van de militairen.” In dat kader wordt gesproken over politietraining in aanvulling op het opleiden van de ‘groene’ strijdkrachten.
Militaire operatie Turkije
Daarnaast spraken Nederland en de coalitiepartners Turkije aan op de militaire operatie in het Noord-Syrische Afrin. Minister Bijleveld wees daarbij op het belang van proportionaliteit en het internationale recht. “Het is belangrijk dat de Turkse operatie niet afleidt van de gezamenlijke strijd tegen ISIS”, aldus de minister.

Bron: Defensie

NAVO hoofdkwartier Brussel_Noventas by MinDef

NAVO teleurgesteld in Nederland

De totale defensie-uitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO vandaag bekendgemaakt. Maar toch blijven een aantal landen achter, zoals Nederland. De boodschap aan minister Bijleveld en het kabinet is duidelijk: Er moet meer gedaan worden.
De komende dagen spreken de NAVO-ministers van Defensie elkaar tijdens een speciale vergadering in Brussel. Met name de Amerikaanse minister Jim Mattis is boos. Hij vindt dat de Europese landen hun afspraken niet nakomen.
NAVO-bronnen zeggen dat “de muren zullen trillen” als hij de vergadering toespreekt.
Beschermen
Eind vorig jaar moesten de lidstaten al een overzicht inleveren van de inspanningen op defensiegebied. In 2024 moeten alle landen minstens twee procent van de omvang van hun economie (het bbp) aan defensie uitgeven.
Nederland heeft zich gebonden aan die afspraken. Volgens minister Bijleveld is het niet meer dan logisch dat de Europeanen een grotere verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. “Het is ook een grondwettelijke taak, we zijn gehouden om het grondgebied van het Koninkrijk te beschermen”, zegt de minister.

Volgens Bijleveld is Nederland wel op de goede weg. Bij de start van het nieuwe kabinet is er geld bijgekomen, maar het is niet voldoende. “Daar zullen we op aangesproken worden.”
De minister vindt dat terecht. “De NAVO is de hoeksteen van ons beleid. Er is nu nog meer onzekerheid in de wereld dan vier jaar geleden met dreigingen aan de oost- en de zuidgrens van Europa. Daarom moeten we investeren in defensie. Bovendien staat onder de afspraken die we destijds hebben gemaakt om meer te gaan uitgeven de handtekening van Nederland.”

Slechte Duitsers en Belgen
Naast de Verenigde Staten, halen Griekenland, Groot-Brittannië, Polen, Letland, Estland, Roemenië, Litouwen de 2 procent. Frankrijk, Turkije, Hongarije, Slowakije, Bulgarije en Montenegro zijn er bijna. Nederland (1,17 procent), maar ook Denemarken en Italië blijven ver achter en hebben bovendien nog geen of onvoldoende plannen hoe ze de achterstand gaan inlopen.

Overigens doen vooral België en Duitsland het in de ogen van de NAVO echt slecht. De Belgen bungelen bijna onderaan en ook de Duitsers blijven volgens de NAVO gezien de omvang van hun economie, buitengewoon ver achter.

Bron: NOS / Defensie