ondertekening grond bouw marinerskazerne_Noventa by Twitter omroep zeeland

Bouw marinierskazerne kan beginnen

De bouw van de Marinierskazerne in Vlissingen kan eindelijk van start. Vandaag is het akkoord over het terrein ondertekend en daarmee is de laatste hobbel weggenomen. Aan boord van de Zr. Ms. De Ruyter hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, de provincie Zeeland en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen een handtekening gezet. Hiermee kan de bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter Kazerne beginnen.

ondertekening grond bouw marinerskazerne2_Noventa by Twitter omroep zeeland

Bommen
De Adriaanszoon de Ruyter Kazerne komt op het terrein achter de huidige marinekazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. Een eerste onderzoek naar eventuele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog leverde vijf bommen en een kistje munitie op. De kosten voor explosieven zullen dan ook zeer waarschijnlijk binnen de begroting blijven. Als er toch nog extra kosten worden gemaakt komen die voor rekening van het ministerie van Defensie en de provincie.

Bijdragen
Vlissingen gaf eerder aan, zelf maximaal 3 miljoen euro in de hele marinierskazerne te willen steken. De stad staat vanwege grote schulden onder curatele van het ministerie van Binnenlandse Zaken en moet fors bezuinigen. De provincie denkt aan een maximumbedrag van 15 miljoen euro die ze aan de nieuwe kazerne wil bijdragen.

Bron: Omroep Zeeland / Twitter

image-4065590

De marinierskazerne in Vlissingen wordt in 2020 in gebruik genomen.

Dat betekent een vertraging van nog eens een maand of tien. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van defensie zei dat dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Dit meldt de PZC.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de marinierskazerne in 2017 open zou gaan. Twee jaar geleden werd bekend dat de bouw twee jaar vertraging opliep en dat de kazerne pas in 2019 open zou gaan. Nu schuift het nog eens met een maand of tien op.

Gronddossier

De oorzaak hiervan: het gronddossier. De ondertekening van de erfpachtovereenkomst is gebeurd zonder afspraken te maken over eventuele extra kosten bij de bouw en het bouwrijp maken van het terrein. Die risicoverdeling gebeurt op basis van onderzoeken over onder andere archeologie, bodemgesteldheid en de geurcontour rondom de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De bodemonderzoeken zo goed als voltooid. Maar de totale financiële risico’s zijn nog niet helder. En over wie precies eventuele extra kosten moet gaan betalen overlegt defensie nog met de provincie.